دانلود اهنگ back to black

اهنگ back to black

$Post_Title

He left no time to regret
اون زمانی رو صرف پشیمونی نکرد

Kept his d**k wet
—–
With his same old safe bet
با همون سوپاپ اطمینان قدیمیش

Me and my head high
من و سرم که بالاست

And my tears dry
و اشکهام خشک شده

Get on without my guy
بدون مردم ادامه میدم

You went back to what you knew
تو برگشتی به چیزیکه میشناختی

So far removed
حالا حذف کردی

From all that we went through
هر چیزی رو که با هم داشتیم

And I tread a troubled track
و من در یک مسیر دشوار گام بر میدارم

My odds are stacked
شانس من تلنبار شده

I’ll go back to black
به تاریکی بر میگردم

We only said goodbye with words
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times
من صدها بار مردم

You go back to her
تو به سمت اون برگشتی

And I go back to
و من هم بر میگردم به

I go back to us
به سمت خودمون بر میگردم

I love you much
خیلی دوستت دارم

It’s not enough
این کافی نیست

You love blow, and I love puff
تو عاشق وزیدنی, و من عاشق فوت کردنم

And life is like a pipe
و زندگی مثل یک لوله ست

And I’m a tiny penny rolling up the walls inside
و من یک سکه پنی کوچک هستم که درون دیوارها غلط میخورم

We only said goodbye with words
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times
من صدها بار مردم

You go back to her
تو به سمت اون برگشتی

And I go back to
و من هم بر میگردم به

We only said goodbye with words
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times
من صدها بار مردم

You go back to her
تو به سمت اون برگشتی

And I go back to
و من هم بر میگردم به

Black
سیاهی

Black
تاریکی

Black
تاریکی

Black
سیاهی

Black
تاریکی

Black
تاریکی

Black
سیاهی

And I go back to
و من هم بر میگردم به

And I go back to
و من هم بر میگردم به

We only said goodbye with words
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times
من صدها بار مردم

You go back to her
تو به سمت اون برگشتی

And I go back to
و من هم بر میگردم به

We only said goodbye with words
ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times
من صدها بار مردم

You go back to her
تو به سمت اون برگشتی

And I go back to
و من هم بر میگردم به

Black
سیاهی


هم اکنون میتوانید شنونده “دانلود اهنگ back to black” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ back to black:
جدیدترین پست های سایت

9 تیر 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"