دانلود اهنگ get lucky

دانلود اهنگ get lucky

$Post_Title

Like the legend of the Phoenix, huh
مثل افسانه ققنوس
All ends with beginnings
هرپایانی یک شروعی داره
What keeps the planet spinning, ah
چیزی که دنیارو همچنان در گردش نگه داشته
The force from the beginning, hm, love
قدرت عشق داره شروع میشه،ببین
We′ve come too far
To give up who we are
So let’s raise the bar
پس بیاین
And our cups to the stars
She′s up all night ’til the sun
I’m up all night to get some
منم تمام شب بیدار میمونم تا لذت ببرم و ببینمش
She′s up all night for good fun
I′m up all night to get lucky
We’re up all night ′til the sun
We’re up all night to get some
تمام شبو بیداریم تا لذت ببریم
We′re up all night for good fun
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب بیداریم تا خوش بگذرونیم
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب بیداریم تا خوش بگذرونیم
We’re up all night to get lucky
ما تمام شب بیداریم تا خوش بگذرونیم
We′re up all night to get lucky
We′re up all night to get lucky
The present has no rhythm
کادویی که بهم داده هیچ روبانی روش نیست
Your gift keeps on givin′
What is this I’m feeling?
این چه حسیه
If you wanna leave I′m with it, ah
We’ve come too far
مسیرطولانی رو طی کردیم
To give up who we are
So let′s raise the bar
And our cups to the stars
She’s up all night ′til the sun
منم تمام شب بیدار میمونم تا لذت ببرم و ببینمش
She’s up all night for good fun
اون تمام شب بیداره برای سرگرمی خوب
I′m up all night to get lucky
I′m up all night to get lucky
We′re up all night ’til the sun
We′re up all night ’til the sun
We′re up all night to get some
We′re up all night to get some
We’re up all night for good fun
ما تمام شب بیداریم برای سرگرمی خوب


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ get lucky” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ get lucky:
جدیدترین پست های سایت

11 تیر 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"