آهنگ جدید رحیم شهریاری 1402

دانلود آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری

آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری

دانلود آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری


هم اکنون میتوانید شنونده “ آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری ” از سایت دانلود آهنگ بیت تونز باشید


رحیم شهریاری حیدر بابا

یالان یالان یالاندی دونیا

بو دنیانین نازی ندی

آنیمداکی یازی ندی

آی امان اما دونیا

یالان یالان یالاندی دونیا

غم کدرین سازی ندیر

طالیمین یازی ندی

آی یالان یالان بو دنیا