آهنگ جدید رحیم شهریاری

دانلود آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری

آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری

دانلود آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری آهنگ جدید رحیم شهریاری


هم اکنون میتوانید شنونده “ آهنگ حیدر بابا دونیا یالان دونیادی از رحیم شهریاری ” از سایت دانلود آهنگ بیت تونز باشید


رحیم شهریاری حیدر بابا

یالان یالان یالاندی دونیا

بو دنیانین نازی ندی

آنیمداکی یازی ندی

آی امان اما دونیا

یالان یالان یالاندی دونیا

غم کدرین سازی ندیر

طالیمین یازی ندی

آی یالان یالان بو دنیا