آهنگ جدید شهاب لرستانی، شهاب لرستانی

دانلود آهنگ شهاب لرستانی عشق اخر

آهنگ شهاب لرستانی عشق اخر

دانلود آهنگ شهاب لرستانی عشق اخر

گناهمو نمیدونم / شاید فقط صداقتم
یا شایدم بیشتر نبود / ببشتر از این لیاقتم
تو رفتیو پشت سرت مونده نگاه اخرت
صدای پاهات نمای اخر
شده چند تا عکس رو برگ دفتر
تو که چیدن جواو به پیم بزانم بدیم‌ چه بی ارات
سردی وگردم سردمه / دوری چویلت دردمه
من و درک هر چی که سم /اخه جواو خودا چی دی
اخر جواو خودا چی دی / چه هاوردن به سه رم
دایدن ئا گه رم / عشق اخه رم
فره وتم بوس / بچیدن مه رم
رفتی و باورم نشد / گفتم‌ میخوای بترسونی
رفتی و پشت سه رتم / نگاه نکردی که بگم
اره تموم شد همه چی / اره به همین آسونی
از اون احساسات/ فقط این مونده همین یادی که دل رو سوزونده


هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ شهاب لرستانی عشق اخر“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود آهنگ شهاب لرستانی پنجشنبه

 آهنگ شهاب لرستانی پنجشنبه

دانلود آهنگ شهاب لرستانی پنجشنبه

هرچی داخ داشتم وی نیمه گیانه و  پنج شنمه هاتو گشته کولانو

امرو پنج شمس دل نیگری قرار مرحم دلم دایه ها له مزار


هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ شهاب لرستانی پنجشنبه“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود