آهنگ جدید عرفان طهماسبی 1402

دانلود اهنگ دل اگر خوش خبری جار نزن عرفان طهماسبی

اهنگ دل اگر خوش خبری جار نزن عرفان طهماسبی

دانلود اهنگ دل اگر خوش خبری جار نزن عرفان طهماسبی

وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم
آن که رفته واقعا میخواست باشد چه کنم
وای اگر باز نگردد فرصت دیدارش
هی نگویید به من او تنهاست باشد چه کنم
وای اگر عشق مرا وارونه تعبیر کند
در جوانی غم او سخت مرا پیر کند
مرز ویرانی‌ و دیوانگی هم نزدیک است
وای اگر دیر کند دیر کند دیر کند
ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من
نوشتان باد و غم تنهایی و ویرانی من
دل اگر خوش خبری پیش کسی جار نزن
باید این را بنویسند به پیشانی من
وای اگر جای دگر دلبری آغاز کند
به رقیبان نکند روی خوش ابراز کند
وای اگر خاطره ها را ببرد از یادش
برود ناز کند ناز کند ناز کند …


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ دل اگر خوش خبری جار نزن از عرفان طهماسبی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

اهنگ ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من عرفان طهماسبی

اهنگ ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من عرفان طهماسبی

آهنگ وای اگر جای دگر دلبری آغاز کند عرفان طهماسبی,اهنگ ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من عرفان طهماسبی

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ جدید عرفان طهماسبی به نام “ ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من ” از سایت روز موزیک باشید

متن آهنگ ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من

ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من
نوشتان باد و غم تنهایی و ویرانی من
دل اگر خوش خبری پیش کسی جار نزن
باید این را بنویسند به پیشانی من

وای اگر جای دگر دلبری آغاز کند عرفان طهماسبی

آهنگ وای اگر جای دگر دلبری آغاز کند عرفان طهماسبی

وای اگر جای دگر دلبری آغاز کند عرفان طهماسبی

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ جدید عرفان طهماسبی به نام ” وای اگر ” از سایت روز موزیک باشید

متن آهنگ وای اگر عرفان طهماسبی

وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم
آن که رفته واقعا میخواست باشد چه کنم
وای اگر باز نگردد فرصت دیدارش
هی نگویید به من او تنهاست باشد چه کنم
وای اگر عشق مرا وارونه تعبیر کند
در جوانی غم او سخت مرا پیر کند
مرز ویرانی‌ و دیوانگی هم نزدیک است
وای اگر دیر کند دیر کند دیر کند
ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من
نوشتان باد و غم تنهایی و ویرانی من
دل اگر خوش خبری پیش کسی جار نزن
باید این را بنویسند به پیشانی من
وای اگر جای دگر دلبری آغاز کند
به رقیبان نکند روی خوش ابراز کند
وای اگر خاطره ها را ببرد از یادش
برود ناز کند ناز کند ناز کند …

دانلود آهنگ جدید عرفان طهماسبی باران که آمد من را خبر کن

اهنگ جدید عرفان طهماسبی باران که آمد من را خبر کن

دانلود اهنگ جدید عرفان طهماسبی باران که آمد من را خبر کن

متن آهنگ باران که آمد من را خبر کن عرفان طهماسبی

ﻫﻮا اﻣﺸﺐ ﻫﻮای ﺗﻮﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد

دﻋﺎ ﻛﺮدم ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﺒﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺪارد

ﺑﻪ ﺷﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮕﺎرم ﻛﻮ

ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻳﺎری ﻧﺪارد

ﺻﺪا آﻣﺪ ﻛﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ﺗﻮ ﻳﺎرت ﻗﻴﺪ دﻟﺪاری ﻧﺪارد

ﺑﻰ ﻗﺮارم ای ﻧﮕﺎرم ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم

ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﻰ اﻣﺎﻧﻢ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺛﻤﺮ ﻧﺪارد

ﮔﻔﺘﻰ ﺟﺎﻧﺎ دﻳﻮاﻧﮕﻰ ﻛﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﺪارد

ﭘﺲ ﻛﺠﺎﻳﻰ اﻳﻦ دﻳﻮاﻧﻪ از ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد

ﺑﺒﺎر ای ﺑﺎران

ﺑﺎران ﻛﻪ آﻣﺪ ﻣﻦ را ﺧﺒﺮ ﻛﻦ

ﺗﺎ اوج روﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﻛﻦ

ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ و ﺑﺎز

ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﻦ ﮔﺬر ﻛﻦ

ﺑﻰ ﻗﺮارم ای ﻧﮕﺎرم ﺗﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم

ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﻰ اﻣﺎﻧﻢ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺛﻤﺮ ﻧﺪارد


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ جدید عرفان طهماسبی به اسم باران که آمد من را خبر کن“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ ای وای از عشق فریاد از عشق عرفان طهماسبی

اهنگ ای وای از عشق فریاد از عشق عرفان طهماسبی

دانلود اهنگ ای وای از عشق ای داد از عشق عرفان طهماسبی

رفتی از خلوت من، هم ره شب های که باشی؟
غم نهادی به دلم، هم‌دم غم های که باشی؟
خواستم دور شوم از همه حتی ز جهانت
من نباشم؟ نگرانم که تو دنیای که باشی؟
گو با تو چه کنم تا تو شوی هم دردِ من
تا باران بشود حال و هوای سرد من
تا همچون مه عاشق به نمازت بنوازی ساز عشق
ای داد از عشق فریاد از عشق
در دل بی خبرت از غم من هیچ خبر نیست
یک نفر ماندی و در قصه‌ی من راهِ گذر نیست
اگر از خانه ی ویرانه‌ی عشقت نگذشتم
و برایم به تو راه دگری هیچ اگر نیست
گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من
تا باران بشود حال و هوای سرد من
تا همچون مه عاشق به نمازت بنوازی ساز عشق


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ عرفان طهماسبی به اسم ای وای از عشق فریاد از عشق“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ سفر کردم که یابم بلکه یارم را عرفان طهماسبی

اهنگ سفر کردم که یابم بلکه یارم را عرفان طهماسبی

دانلود اهنگ سفر کردم که یابم بلکه یارم را عرفان طهماسبی

سفر کردم؛ که یابم، بلکه یارم را
نجستم یار وُ گم کردم، دیارم را
نجستم یار وُ گم کردم، دیارم را
از آن روزی؛ که من بارِ سفر بستم
به هر جایی که رفتم؛ در به در هستم
به هر جایی که رفتم؛ در به در هستم
فراموشم مکن! من؛ یارِ دیرینه ام
بیا! خالیست، جایِ تو به بالینم
تو را در خواب های خویش؛ می بینم
در آغوشم بگیر؛ از خود رهایم کن
گرفتارِ سکوتم من؛ صدایم کن
میانِ روزهایِ خویش؛ جایم کن
سفر کردم؛ که یابم، بلکه یارم را
نجستم یار وُ گم کردم، دیارم را
نجستم یار وُ گم کردم، دیارم را
از آن روزی؛ که من بارِ سفر بستم
به هر جایی که رفتم؛ در به در هستم
به هر جایی که رفتم؛ در به در هستم
فراموشم مکن! من؛ یارِ دیرینه ام
بیا! خالیست، جایِ تو به بالینم
تو را در خواب های خویش؛ می بینم
در آغوشم بگیر؛ از خود رهایم کن
گرفتارِ سکوتم من؛ صدایم کن
میانِ روزهایِ خویش؛ جایم کن


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ عرفان طهماسبی به اسم سفر کردم که یابم بلکه یارم را“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود

دانلود اهنگ ای وای از عشق عرفان طهماسبی

اهنگ ای وای از عشق عرفان طهماسبی

دانلود اهنگ ای وای از عشق عرفان طهماسبی

وای از عشق فریاد از عشق
ای داد از عشق فریاد از عشق
ای داد از عشق فریاد از عشق
اگر از خانه ی ویرانه عشقت نگذشتم
و برایم به تو راه دگری هیچ اگر نیست
بگو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من
تا باران بشود حال و هوای سرد من


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ای وای از عشق عرفان طهماسبی“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود