آهنگ کردی جدید 1403

دانلود اهنگ قربانی سنا برزنجه | sana barzanje qurbani

آهنگ قربانی سنا برزنجه

دانلود اهنگ قربانی سنا برزنجه

sana barzanje qurbani

ده وه ره وه که ی دییته وه

ئه  مرم ته مه نم به شم ناکا

هه ر ئه م جاره بتبینمه

ئیتر بشمرم قه یناکا

خوزگه ئه تزانی چه ن ته نیام

که س له من ته نیاتر نیه

که س وه کو من خوشی ناویی

له منیش شه یدا تر نیه

خوا ئه مه ت لی قه بول ناک

دنیا تا سه ر بو توش نابی

دلنیابه بشتبورم ئه و خوایه

قه ت لیت خوش نابیت

ئامادم له قیامه تیش

بمسوتینن له جیاتی تو

کی وه کو من له هه ردو

دنیا خوی ئه کا به قربانی تو


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ کوردی قربانی از سنا برزنجه“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید