ایرج بسطامی

دانلود اهنگ خوشا امشو که مهمون شمایم ایرج بسطامی

اهنگ خوشا امشو که مهمون شمایم ایرج بسطامی

دانلود اهنگ خوشا امشو که مهمون شمایم ایرج بسطامی

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم خوشا امشو که مهمون شمایم“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود بهترین اواز های ایرج بسطامی

بهترین اواز های ایرج بسطامی

دانلود بهترین اواز های ایرج بسطامی

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم تصنیف ذلیل و بیچاره“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم تصنیف وطن من“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم چه دلها“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم تصنیف راک“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم ای عاشقان“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم غم عشق“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم گریلی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم نوشانوش“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم تصنیف سرو بلند“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم وطن من“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم رقص آشفته“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم سکوت گویا“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم مژده بهار“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم هستی من“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج بسطامی به اسم  رنگ اصول“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود

دانلود اهنگ ایرج بسطامی نی و اواز دشتستانی

اهنگ ایرج بسطامی نی و اواز دشتستانی

دانلود اهنگ ایرج بسطامی نی و اواز دشتستانی


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم نی و اواز دشتستانی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ دشتی ایرج بسطامی

اهنگ دشتی ایرج بسطامی

دانلود اهنگ دشتی ایرج بسطامی

بروی دلبری گر مایلستم
مکن منعم گرفتار دلستم
خدا را ساربان آهسته میران
که من واماندهٔ این قافلستم
غم عالم همه کردی ببارم
مگر مو لوک مست سر قطارم
مهارم کردی و دادی به ناکس
فزودی هر زمان باری ببارم
شتر می نالد از بار و من از دل
بنالم هر دو تا منزل به منزل
شتر ناله که من بارم گرونه
منم می نالم که دور افتاده ام از یار
تو خود گفتی که مو ملاح مانم
به آب دیدکان کشتی برانم
همی ترسم که کشتی غرق وابو
درین دریای بی پایان بمانم
بیا از دیده جیحونی بسازیم
بیا لیلی و مجنونی بسازیم
فریدون عزیز از دست ما رفت
بیا از نو فریدونی بسازیم


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم دشتی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ ایرج بسطامی کجایی

اهنگ ایرج بسطامی کجایی

دانلود اهنگ ایرج بسطامی کجایی

کجایی ای که دلم بی تو در تب و تاب است
چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است
به ساکنان سلامت خبر که خواهد برد
که باز کشتی ما در میان غرقاب است
ز چشم خویش گرفتم قیاس کار جهان
که نقش مردم حق بین همیشه بر آب است
به سینه سر محبت نهان کنید که باز
هزار تیر بلا در کمین احباب است
ببین در اینه داری ثبات سینهی ما
اگر چه با دل لرزان به سان سیماب است
بر آستان وفا سر نهاده ایم و هنوز
اگر امید گشایش بود ازین باب است
قدح ز هر که گرفتم به جز خمار نداشت
مرید ساقی خویشم که باده اش ناب است
مدار چشم امید از چراغدار سپهر
سیاه گوشه ی زندان چه جای مهتاب است
زمانه کیفر بیداد سخت خواهد داد
سزای رستم بد روز مرگ سهراب است
عقاب ها به هوا پر گشاده اند و دریغ
که این نمایش پرواز نقش در قاب است
در آرزوی تو آخر به باد خواهد رفت
چنین که جان پریشان سایه بی تاب است


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم کجایی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ شب به گلستان تنها منتظرت بودم داریوش رفیعی

اهنگ شب به گلستان تنها منتظرت بودم داریوش رفیعی

دانلود اهنگ شب به گلستان تنها منتظرت بودم داریوش رفیعی ایرج بسطامی

شب به گلستان تنها منتظرت بودم
باده نا کامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم
وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه
ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه
غمها به سر آمد رنج غم دوران از دل بزدودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
پیش گلها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت
فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت
در آن عشق و جنون مفتون تو بودم
اکنون از دل من بشنو تو سرودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
منتظرت بودم منتظرت بودم شب انتظار


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ داریوش رفیعی به اسم شب به گلستان تنها منتظرت بودم“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ شب به گلستان تنها منتظرت بودم ایرج بسطامی

اهنگ شب به گلستان تنها منتظرت بودم ایرج بسطامی

دانلود اهنگ شب به گلستان تنها منتظرت بودم ایرج بسطامی

شب به گلستان تنها منتظرت بودم

باده نا کامی در هجر تو پیمودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم

وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه

ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه

غمها به سر آمد رنج غم دوران از دل بزدودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

پیش گلها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت

فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت

در آن عشق و جنون مفتون تو بودم

اکنون از دل من بشنو تو سرودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

منتظرت بودم منتظرت بودم شب انتظار


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم شب به گلستان تنها منتظرت بودم“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


اهنگ ایرج بسطامی گل پونه ها

اهنگ خوشا امشو که مهمون شمایم ایرج بسطامی

اهنگ ایرج بسطامی کیه کیه در میزنه

دانلود اهنگ ایرج بسطامی گل پونه ها

اهنگ ایرج بسطامی گل پونه ها

دانلود اهنگ ایرج بسطامی گل پونه ها

گل پونه های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد
گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد
می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم
افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم
گل پونه های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم گل پونه ها“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ ایرج بسطامی فسانه

اهنگ ایرج بسطامی فسانه

دانلود اهنگ ایرج بسطامی فسانه

ای فسانه فسانه فسانه
ای خدنگ تو را من نشانه
ای علاج دل ای داروی درد
هم ره گریه های شبانه
با من سوخته درچه کاری
ای فسانه خسا نند انان
که فرو بسته راه را به گلزار
خس به صد سال طوفان ننالد
گل ز یک تار باد است بیمار تو
مپوشان سخن ها که داری


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم فسانه“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ ایرج بسطامی مینویسم

اهنگ ایرج بسطامی مینویسم

دانلود اهنگ ایرج بسطامی مینویسم

.از نی بی نوا می نویسم
از سکوت صدا می نویسم
از شب و گریه ها می نویسم
بی تو بیهوده را می نویسم
در شگفتم چرا می نویسم
صبر سنگم صبوری صدا نیست
مرگ سنگینم از من جدا نیست
جز شکستن مرا ماجرا نیست
نی غلط گفتم اینم روا نیست
واژه واژه تو را می نویسم
دل به جان از تن آسایی من
خسته از سینه فرسایی من
در قفس روح صحرایی من
دست تنهای تنهایی من
تا ندارد صدا می نویسم
خنده ام خار پهلوی سبزه
گریه ام سر به زانوی سبزه
ای غزال غزلجوی سبزه
پشت شب پای گل روی سبزه
من تو را هر کجا می نویسم.
بوی تو بوی گل های خانه
بوی سبزینگی در جوانه
بوی دلتنگی محرمانه
من تو را در غزل در ترانه
از رفاقت جدا می نویسم.
این سفر با تو مجنون دیگر
آسمان دشت و آهو کبوتر
هر دو پایم قلم جاده دفتر
تکیه چون می کنم بر صنوبر
از تو بالا بلا می نویسم.
این صدا در من از شاعری نیست
شیون اهل زبان آوری نیست
این منم این منم دیگری نیست
نزد صاحبدلان کافری نیست
از تو یا از خدا می نویسم


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ایرج بسطامی به اسم مینویسم“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید