حسام ناصری

دانلود آهنگ بیم است که سودایت دیوانه کند ما را علیرضا قربانی

آهنگ بیم است که سودایت دیوانه کند ما را علیرضا قربانی

دانلود آهنگ بیم است که سودایت دیوانه کند ما را علیرضا قربانی حسام ناصری

آهنگ علیرضا قربانی بیم است که سودایت دیوانه کند ما را

بیم است که سودایت دیوانه کند ما را!
در شهر به بدنامی افسانه کند ما را…
بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری!
ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را…
آهنگساز : حسام ناصری