علی طولابی

دانلود اهنگ علی طولابی شجریان

اهنگ علی طولابی شجریان

دانلود اهنگ علی طولابی شجریان

ابر میبارد و من میشوم از یار جدا
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ علی طولابی محمدرضا شجریان“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ علی طولابی شجریان مرا به هیچ بدادی

اهنگ علی طولابی شجریان مرا به هیچ بدادی

دانلود اهنگ علی طولابی شجریان مرا به هیچ بدادی

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ علی طولابی  محمدرضا شجریان به اسم مرا به هیچ بدادی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید