محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

آهنگ ای کاش که جای آرمیدن بودی محمدرضا شجریان

آهنگ ای کاش که جای آرمیدن بودی محمدرضا شجریان

آهنگ ای کاش که جای آرمیدن بودی محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

آهنگ محمدرضا شجریان ای کاش که جای آرمیدن بودی

هم اکنون شنونده آهنگ ای کاش که جای آرمیدن بودی محمدرضا شجریان از سایت روز موزیک باشید

 

دانلود آهنگ هوای کوی تو از سر نمیرود مارا محمدرضا شجریان

آهنگ هوای کوی تو از سر نمیرود مارا محمدرضا شجریان

هوای کوی تو از سر نمیرود مارا
 آهنگ هوای کوی تو از سر نمیرود مارا

آهنگ محمدرضا شجریان هوای کوی تو از سر نمیرود مارا

هوای کوی تو از سر نمیرود مارا

 آهنگ هوای کوی تو از سر نمیرود مارا

دانلود اهنگ دلم شکستی و رفتی خلاف شرط محبت شجریان

اهنگ دلم شکستی و رفتی خلاف شرط محبت شجریان

دانلود اهنگ دلم شکستی و رفتی خلاف شرط محبت شجریان

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ محمدرضا شجریان به اسم دلم شکستی و رفتی خلاف شرط محبت“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ ره میخانه و مسجد کدام است محمدرضا شجریان

اهنگ ره میخانه و مسجد کدام است محمدرضا شجریان

دانلود اهنگ ره میخانه و مسجد کدام است محمدرضا شجریان

ره میخانه و مسجد کدام است
که هر دو بر من مسکین حرام است حرام است
ره میخانه و مسجد کدام است
که هر دو بر من مسکین حرام است حرام است
نه در مسجد گذارندم که رند است
نه در میخانه کاین خمار خام است خام است
ورای مسجد و میخانه راهی است
بجوئید ای عزیزان کاین کدام است
به میخانه امامی مست خفته است
نمی دانم که آن بت را چه نام است چه نام است
مرا کعبه خرابات است امروز
حریفم قاضی و ساقی امام است
برو عطار کو خود می شناسد
که سرور کیست سرگردان کدام است سرگردان کدام است


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ محمدرضا شجریان به اسم ره میخانه و مسجد کدام است“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود آهنگ ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار محمدرضا شجریان

آهنگ ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار محمدرضا شجریان

دانلود آهنگ ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

هم اکنون میتوانید شنونده تصنیف بیظیر مژده دلدار با صدای ملکوتی محمدرضا شجریان استاد آواز ایران باشید

ای صبا نکهتی از خاک، ره یار بیار!

ای صبا نکهتی از خاک، رهِ یار بیار!!

ببر اندوه دلو مژد دلدار بیار

ای دوست نکت روح فزا؛ از دهن دوست بگو…

نامه یِ خوش خبر از عالم اسرار بیار!!

ای دوست…

به وفای تو به وفایِ تو، که خاک ره آن یار عزیز

بی غباری که پدید آید از اغیار، بیار…

ای دوست!!

گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب

گردی از رهگذر دوست، به کوریِ رقیب!!

بهر آسایش این دید خونبار بیار…

شکر؛ آن را که تو در عشرتی!! ای مرغ چمن

شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن!

به، اسیران قفس!! به اسیران قفس مژد گلزار بیار

روزگاری است!! که دل چهر مقصود ندید…

روزگاری است؛ که دل چهر مقصود ندید!!!

ساقیا، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار


حتما حستون رو بعد از شنیدن این آهنگ برامون کامنت کنید

دانلود سحر از بسترم بوی گل آیو  محمدرضا شجریان

سحر از بسترم بوی گل آیو  محمدرضا شجریان

دانلود سحر از بسترم بوی گل آیو  محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

هم اکنون میتوانید شنونده ” سحر از بسترم بوی گل آیو  محمدرضا شجریان با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود آهنگ عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند

آهنگ عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند

دانلود آهنگ عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

هم اکنون میتوانید شنوندهآهنگ عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند “ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود آهنگ شجریان حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آهنگ شجریان حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

دانلود آهنگ شجریان حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

هم اکنون میتوانید شنوندهآهنگ شجریان حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت “ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود آهنگ شجریان که لطفش دایم است

آهنگ شجریان که لطفش دایم است

دانلود آهنگ شجریان که لطفش دایم است محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

هم اکنون میتوانید شنوندهآهنگ شجریان که لطفش دایم است “ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود آهنگ شجریان چه خوش صید دلم کردی

آهنگ شجریان چه خوش صید دلم کردی

دانلود آهنگ شجریان چه خوش صید دلم کردی محمدرضا شجریان تصنیف قدیمی

هم اکنون میتوانید شنوندهآهنگ شجریان چه خوش صید دلم کردی “ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید