نجمه الدین غلامی

دانلود و متن آهنگ گردنی زرده نجم الدین غلامی

آهنگ گردنی زرده نجم الدین غلامی

دانلود و متن آهنگ گردنی زرده نجم الدین غلامی نجمه الدین غلامی

متن آهنگ نجم الدین غلامی گردنی زرده

گیانە هەر وەختێ بیکەم نازیلێ تاسەی چاوەکەت

هاوار جار جار قاو ئەکەم باوانم لە هاوناوەکەت

گەردنی زەردە و لای ملی زەردە گەردنی زەردە هەر وایە

ئەو ملوانکەی وا لە ملیایە ئاوێتەی زولفی هەودایە

گیانە شنەی بای شەماڵ ناسکە گیان بۆی مێخەک تێرێ

هەوە ئیمشەو یارەکەم ئەی هاوار سەوقات ئەنێرێ

گەردنی زەردە و لای ملی زەردە گەردنی زەردە هەر وایە

ئەو ملوێنکەی وا لە ملیایە ئاوێتەی زولفی هەودایە

گیانە شەماڵ بیشەنێ باوانم یەخەی کەتانۆ

هەوا گەرمەکەی گەرمیان نازیلێ دەرچێ لە گیانۆ

گەردنی زەردە و لای ملی زەردە گەردنی زەردە هەر وایە

ئەو ملوانکەی وا لە ملیایە ئاوێتەی زولفی هەودایە

گیانە تا کەی دانیشم نازیلێ تا کەی لە لات بم

گیانە ئازیز چەن خۆشە باوانم بە باڵات شاد بم

گەردنی زەردە و لای ملی زەردە گەردنی زەردە هەر وایە

ئەو ملوانکەی یار لە ملیایە ئاوێتەی زولفی هەودایە