دانلودا اهنگ سیاوش قمیشی دلم اهل شکایت نیست

دانلودا اهنگ سیاوش قمیشی دلم اهل شکایت نیست

$Post_Title

سکوتم از رضایت نیست  دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
همون بهتر که ساکت باشه این دل
جدا از این ضوابط باشه این دل
از این بدتر نشه رسوایی ما ، که تنهاتر نشه تنهایی ما
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه
که کار ما گذشته از شکایت ، هنوزم پایبندیم در رفاقت
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
همون بهتر که ساکت باشه این دل
جدا از این ضوابط باشه این دل
از این بدتر نشه رسوایی ما ، که تنهاتر نشه تنهایی ما
که کار ما گذشته از شکایت ، هنوزم پایبندیم در رفاقت
میریزه توو خودش دل غصه هاشو
آخه هیچکس نمیخواد قصه هاشو
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
که کار ما گذشته از شکایت ، هنوزم پایبندیم در رفاقت
میریزه توو خودش دل غصه هاشو
آخه هیچکس نمیخواد قصه هاشو
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ دلم اهل شکایت نیست سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلودا اهنگ سیاوش قمیشی دلم اهل شکایت نیست:
جدیدترین پست های سایت

8 خرداد 1403
0
برچسب های دانلودا اهنگ سیاوش قمیشی دلم اهل شکایت نیست
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"