دانلود اهنگ یگانه بانو

دانلود اهنگ یگانه بانو

$Post_Title

ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻳﻜﻢ از ﺣﺎل ﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻢ ﻛﻦ
دﺧﺘﺮ ﺟﺎدو ﺑﻴﺎ ﺟﺎﺗﻮ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻦ
رو ﺑﻪ را ﻣﻴﺸﻢ اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻴﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﻴﺸﺖ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻳﻮوﻧﻢ اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﻦ درﻛﻢ ﻛﻦ
ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ واﺳﻢ ﻫﻮای ﻗﻠﺐ ﺗﻮ
ﻗﻔﺲ ﻗﻔﺲ ﻗﻔﺲ ﺣﺎل ﺷﺒﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﻮ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﺶ ﺑﻬﺎی ﻗﻠﺐ ﺗﻮ
ﻳﻜﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ اﺷﺎره ﻛﻨﻰ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ


ورژن اصلی

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یگانه بانو” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


ورژن هوش مصنوعی با صدای شادممهر

دانلود اهنگ کلیک کنید

دسته بندی پست دانلود اهنگ یگانه بانو:
جدیدترین پست های سایت

30 خرداد 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"