دانلود اهنگ نازنین امیرعباس گلاب | Amir Abbas Golab Nazanin

دانلود اهنگ نازنین امیرعباس گلاب | Amir Abbas Golab Nazanin

$Post_Title

زﻳﺒﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ را
از ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دورت ﻛﻨﻢ
ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ای درﻳﺎ وﻟﻰ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺷﻮرت ﻛﻨﻢ
ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از روزی ﻛﻪ ﺑﺎراﻧﺖ ﻧﺒﺎرد ﺑﻪ ﺳﺮم
ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ اﺳﻤﻰ از ﺗﻮ ﺣﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﺮدم ﺑﺒﺮم
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﻫﻴﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎز
ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﻴﺮود
ﺗﺎ ﻛﻮه ﻗﺎف ای ﻧﺎزﻧﻴﻦ
روﻳﺎی درﮔﻴﺮت ﺷﺪن
ﻗﻠﺎب و زﻧﺠﻴﺮت ﺷﺪن
ﺗﺎوان ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدن اﺳﺖ
روﻳﺎ ﺑﺒﺎف ای ﻧﺎزﻧﻴﻦ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ امیرعباس گلاب نازنین | Amir Abbas Golab Nazanin” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ نازنین امیرعباس گلاب | Amir Abbas Golab Nazanin:
جدیدترین پست های سایت

6 تیر 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ نازنین امیرعباس گلاب | Amir Abbas Golab Nazanin
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"