دانلود اهنگ رویای من سالار عقیلی | Salar Aghili Royaye Man

دانلود اهنگ رویای من سالار عقیلی | Salar Aghili Royaye Man

$Post_Title

ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻜﻦ آن روی ﻣﺎﻫﺖ را
ﺑﻪ دﻟﺘﻨﮕﻰ دﭼﺎرم ﺗﺎ ﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﻰ ﻗﺮارم
ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺪم رﺴﻮا
ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻫﻤﺎن دﻧﻴﺎ
ﺑﻴﺎ در اﻧﺘﻈﺎرم
زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﺎی ﻣﻦ
اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﺷﺪ زﻧﺪان ﻏﻢ
ﺑﻴﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﻗﻠﺒﻢ
از دورﻳﺖ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮاﻳﺖ ﺟﺎن ﻣﻴﺪﻫﻢ
ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺘﻢ رو ﺣﺮﻓﻢ
ﺗﻮ ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای
ﻛﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻏﻢ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮ ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاغ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ اى
ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدی دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎم ﻣﻦ اﺳﺖ
زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﺎی ﻣﻦ
اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﺷﺪ زﻧﺪان ﻏﻢ
ﺑﻴﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﻗﻠﺒﻢ
از دورﻳﺖ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮاﻳﺖ ﺟﺎن ﻣﻴﺪﻫﻢ
ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺘﻢ رو ﺣﺮﻓﻢ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ سالار عقیلی رویای من | Salar Aghili Royaye Man” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ رویای من سالار عقیلی | Salar Aghili Royaye Man:
جدیدترین پست های سایت

7 تیر 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"