دانلود اهنگ جام می و خون دل هریک به کسی دادند شجریان

اهنگ جام می و خون دل هریک به کسی دادند شجریان

دانلود اهنگ جام می و خون دل هریک به کسی دادند شجریان

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز …
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
دانلود آهنگ ( ساز و آواز ) کی شعر تر انگیزد محمدرضا شجریان
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند …
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد …
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
شاید که چو وابینی …
شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ محمدرضا شجریان به اسم جام می و خون دل هریک به کسی دادند“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دسته بندی پست دانلود اهنگ جام می و خون دل هریک به کسی دادند شجریان:
جدیدترین پست های سایت

23 آذر 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"