دانلود اهنگ ماهسون یورولدوم

اهنگ ماهسون یورولدوم

دانلود اهنگ ماهسون یورولدوم

Yoruldum
خسته شدم
Bu Hayatın Yokuşunu Tırnaklarımda Kazıdım.
سختی های زندگی را با ناخن هایم کندم
Geçen Yıllar Yordu Beni Dönüp De Hiç Bakmadım.
سالهایی که گذراندم منو خسته کردحتی برنگشتم که نگاهشونکنم
Dostlarımı Sevdiğimi Hayatımda Satmadım.
دوستانم و کسی را که دوست داشتم در عمرم هرگزنفروختم
Yoruldum Yoruldum Yoruldum Artık.
خسته شدم خسته شدم دیگه خسته شدم
Çok Karınca Göِrdüm Ama Üzerine Hiç Basmadım
مورچه های زیادی دیدم اما هرگز لهشون نکردم
Namusumu Şerefimi Beş Paraya Hiç Satmadım,
ناموس وشرفم را به پنج قرون پول هرگزنفروختم
Allahımdan Başkasına Allah Diye Tapmadım
کسی رو مثل خدای خودم پیدا نکردم
Yoruldum Yoruldum Yoruldaum Artık.
خسته شدم خسته شدم دیگه خسته شدم
Yoruldum Yalanlardan Yoruldum Sevdalardan
خسته شدم از دروغها از عشقها
Iki Yüzlü Nankörlereden (Namertlerdan) Yoruldum
از مردم دورو و نمک نشناس ( نامرد) خسته شدم
Çok Insan Gördüm Üstünde Elbisesi Yok,
انسانهای زیادی دیدم که لباس ندارند
Çok Elbise Gördüm Içinde Insan Yok
ولباسهای زیادی دیدم که درونش انسان نبود
Insanların Dost Veya Düşman Olduklarını Nerden Bilesin Ha
دوست یا دشمن بودن آدمهارو از کجامیفهمی؟
Insanların Alınlarında Kahpe Mi Yazılı Ki Kahpe Olduklarını Bilesin Ha
آیا بدی در سرنوشت آدمها نوشتهشده که تو بدی اونهارو بفهمی؟
Ezilmişten Yana Oldum Sen Solcusun Dediler
از بین رفتم .ودوباره به وجود امدم گفتند تو چپگرا هستی
Ülkemi Çok Sevdim Diye Sen Sağcısın Dediler
تا به مملکتم عشق ورزیدم گفتند تو راست گراهستی
Namaz Kıldım, Oruç Tuttum Sen Yobazsın Dediler
نماز خوندم ، روزه گرفتم گفتند تو متعصبی
Yoruldum Yoruldum Yoruldm Artık.
خسته شدم خسته شدم .دیگه خسته شدم


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ماهسون به اسم یورولدوم“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ ماهسون یورولدوم:
|
جدیدترین پست های سایت

14 دی 1402
0
برچسب های دانلود اهنگ ماهسون یورولدوم
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"