دانلود اهنگ break my heart again از finneas

اهنگ break my heart again از finneas

دانلود اهنگ Break My Heart Again از Finneas

Hey, you
هى تو
I’m just now leaving
من دارم میرم بیرون
Can I come around later on this evening?
میشه امروز عصر بیام دیدنت؟
Or do you need time?!
یا که به زمان نیاز داری؟
Yes, of course, that’s fine
بله، البته، مشکلی نیست
Hey, you
هى تو
Good morning!
صبح بخیر
I’m sure you’re busy now, why else would you ignore me?
مطمئنم االن سرت شلوغه، وگرنه چرا باید منو نادیده بگیری؟Or do you need space?
یا که به فضافاصله نیاز داری؟
You can’t help it if your mind has changed
دیگه کاری از دستت برنمیاد اگر تصمیمت رو عوض کردی
So go ahead and break my heart again
پس ادامه بده و دوباره قلبم رو بشکن
Leave me wonderin’ why the hell I ever let you in
من رو در تعجب اینکه اصال چرا گذاشتم بیای داخل بجا بگذار
Are you the definition of insanity?
آیا تو تعریف دیوانگی هستی؟
Or am I?
یا که منم؟
Oh, it must be nice
آه، باید عالی باشه
To love someone who lets you break them twice
که عاشق کسی باشی که میزاره دو باردلش رو بشکنیYou’re so blue
تو خیلی غمگینی
Are you still breathing?
آیا هنوز داری نفس میکشی؟

Won’t you tell me if you found that deeper meaning
آیا بهم نمیگی اگر اون معنی عمیق تر رو پیدا کنی
Do you think I’ve gone blind?
آیا فکر میکنی کور شدم؟
I know it’s not the truth when you say, “I’m fine”
“میدونم حقیقت رو نمیگی وقتی میگی “حالم خوبه
So go ahead and break my heart again
پس ادامه بده و دوباره قلبم رو بشکن
Leave me wonderin’ why the hell I ever let you in
من رو در تعجب اینکه اصال چرا گذاشتم بیای داخل بجا بگذار
Are you the definition of insanity?
آیا تو تعریف دیوانگی هستی؟
Or am I?یا که منم؟
Oh, it must be nice
آه، باید عالی باشه
To love someone who lets you break them twice
که عاشق کسی باشی که میزاره دو باردلش رو بشکنی
Don’t pretend that I’m the instigator
وانمود نکن که من اون اغواکننده هستم
You were the one, but you were born to say goodbye
تو اونیک نفر بودی، اما بدنیا اومده بودی تا بگی خدانگهدار!
Kissed me half a decade later
بعد ازیک دهه، من رو نیمه بوسیده
That same perfume, those same sad eyes
همون عطر، همون چشمای غمگین
Go ahead and break my heart again
ادامه بده و دوباره قلبم رو بشکن
Leave me wonderin’ why the hell I ever let you in
من رو در تعجب اینکه اصال چرا گذاشتم بیای داخل بجا بگذارAre you the definition of insanity?
آیا تو تعریف دیوانگی هستی؟
Or am I?
یا که منم؟
Or am I?
یا که منم؟
It must be nice
باید عالی باشه
To love someone who lets you break them twice
که عاشق کسی باشی که میزاره دو باردلش رو بشکنی


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ finneas به اسم break my heart again“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ break my heart again از finneas:
جدیدترین پست های سایت

20 دی 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"