دانلود اهنگ daylight از david kushner

daylightاهنگ daylight از david kushner

دانلود اهنگ Daylight از David Kushner

[Verse 1]

Telling myself I won’t go there

Oh, but I know that I won’t care

Tryna wash away all the blood I’ve spilt

This lust is a burden that we both share

Two sinners can’t atone from a lone prayer

Souls tied, intertwined by pride and guilt

به خودم می گم اونجا نمیرم

آه، اما می دونم اهمیت نمیدم

سعی می کنم تمام خون هایی که ریختم رو پاک کنم

این هوس و میل باری است که هر دوی ما در آن شریک هستیم

دو گناهکار نمی توانند از یک دعای تنها کفاره بدهند

روح ها به واسطه غرور و گناه در هم تنیده شده اند

[Pre-Chorus]

(Ooh) There’s darkness in the distance

From the way that I’ve been livin’

(Ooh) But I know I can’t resist it

( آه ) تاریکی در دوردست وجود دارد

از نحوه ای که من زندگی می کنم

اما می دونم نمی تونم در مقابلش مقاومت کنم

[Chorus]

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin’ all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin’ from thе daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

Oh, I love it and I hatе it at the same time

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

من و تو از یک انگور سم را نوشیده ایم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

تمام گناهنمان را از نور صبحگاهی پنهان کرده ایم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

(same vine در واقع اشاره به همان داستان سقوط از بهشت در انجیل است و poison همان وسوسه گناه است. شخصیت اصلی آهنگ ترجیح می دهد در حال حاضر احساس درستی داشته باشد تا اینکه همه چیز را رها کند. )

[Verse 2]

Tellin’ myself it’s the last time

Can you spare any mercy that you might find

If I’m down on my knees again?

Deep down, way down, Lord, I try

Try to follow your light, but it’s nighttime

Please don’t leave me in the end

به خودم میگم این بار آخر هست

اگر من دوباره به زانو در بیایم

می توانی از هر رحمتی که ممکن است پیدا کنی بگذری

در اعماق وجود، خیلی پایین، خدایا، من تلاش خود را کردم

سعی کردم نورت را دنبال کنم، اما الان شب هست

لطفا در نهایت مرا رها نکن

( شخصیت اصلی آهنگ تلاش می کند از بسیاری چیزها بگذرد اما باز هم نمی تواند نتیجه موقعیتی که در آن است را عوض کند و باز هم به راه گذشته باز می گردد. )

[Pre-Chorus]

(Ooh) There’s darkness in the distance

I’m beggin’ for forgiveness

(Ooh) But I know I might resist it, oh

( آه ) تاریکی در دوردست وجود دارد

برای بخشیده شدن التماس می کنم

( آه ) اما می دانم ممکن است در برابرش مقاومت کنم

[Chorus]

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin’ all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

Oh, I love it and I hate it at the same time

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin’ all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

Oh, I love it and I hate it at the same time

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

من و تو از یک انگور سم را نوشیده ایم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

تمام گناهنمان را از نور صبحگاهی پنهان کرده ایم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

من و تو از یک انگور سم را نوشیده ایم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

تمام گناهنمان را از نور صبحگاهی پنهان کرده ایم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ david kushner به اسم daylight“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دسته بندی پست دانلود اهنگ daylight از david kushner:
|
جدیدترین پست های سایت

21 دی 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"