دانلود اهنگ shape of my heart از Sting

اهنگ shape of my heart از Sting

دانلود اهنگ Shape Of My Heart از Sting

He deals the cards as a meditation
او برای مدیتیشن ورق بازی میکنه
And those he plays never suspect
و کسانی که باهاش بازی می کنن بهش شک نمی کنن
He doesn’t play for the money he wins
او به خاطر پول بازی نمیکنه
He don’t play for respect
او برای احترام بازی نمیکنه
He deals the cards to find the answer
با کارتها بازی می کنه كه جوابو پیدا کنه
The sacred geometry of chance
محاسبه پر ارزش احتمالات
The hidden law of a probable outcome
قانونی پنهان از نتیجه احتمالی
The numbers lead a dance
اعداد رقصی به پا می کنند
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم كه پیک، شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دونم که خاج سلاح جنگه
I know that diamonds mean money for this art
می دانم كه الماس ها (خشت) در این هنر به معنای پول هستن
But that’s not the shape of my heart
اما این (دل) شكل قلب من نیست
He may play the Jack of diamonds
شاید سرباز خشت را بازی کنه
He may lay the Queen of spades
ممکنه بی بی پیک را رو کنه
He may conceal a King in his hand
شاید یک شاه را در دستش پنهان کند
While the memory of it fades
زمانی که از خاطر محو میشود
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم كه پیک، شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دونم که خاج سلاح جنگه
I know that diamonds mean money for this art
می دانم كه الماس ها (خشت) در این هنر به معنای پولند
But that’s not the shape of my heart
اما این (دل) شكل قلب من نیست
That’s not the shape, the shape of my heart
اون این شکلی نیست، شکل قلب من

And if I told you that I loved you
و اگه بهت می گفتم دوسِت دارم
Youd maybe think there’s something wrong
شاید فکر می کردی یه چیزی جور در نمیاد
I’m not a man of too many faces
من مرد چند چهره ای نیستم
The mask I wear is one
من فقط یه ماسک میزنم
But those who speak know nothing
كسایی كه حرف می زنند چیزی نمی دانند
And find out to their cost
و به بهای خودشان می فهمند
Like those who curse their luck in too many places
مانند كسانی كه برای شانس آنها، نفرینی را در چندین محل قرار داده اند
And those who fear a loss
و آنها که از باخت می ترسند
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم كه پیک، شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دونم که خاج سلاح جنگه
I know that diamonds mean money for this art
می دانم كه الماس ها (خشت) در این هنر به معنای پولند
But that’s not the shape of my heart
اما این (دل) شكل قلب من نیست
Thats not the shape of my heart
اون شکل قلب من نیست
That’s not the shape, the shape of my heart
اون این شکلی نیست، شکل قلب من


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ Sting به اسم shape of my heart“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دسته بندی پست دانلود اهنگ shape of my heart از Sting:
|
جدیدترین پست های سایت

21 دی 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"