دانلود آهنگ هتل کالیفرنیا

آهنگ هتل کالیفرنیا

دانلود آهنگ هتل کالیفرنیا

On a dark desert highway
در یک بزرگراه بیابانی تاریک

Cool wind in my hair
باد خنکی در میان موهام

Warm smell of colitas
بوی تند گیاه کولیتو

Rising up through the air
توی هوا می پیچید

Up ahead in the distance
بالا و در فاصله ای دور

I saw a shimmering light
نوری دیدم که سو سو می زد

My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

I had to stop for the night
ناگریز بودم که شب را متوقف کنم

There she stood in the doorway
آنجا دختری در میانهٔ در ایستاده بود

I heard the mission bell
صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم

And I was thinking to myself
و با خودم در این فکر بودم که…

“This could be Heaven or this could be Hell”
این میتونه بهشت یا جهنم باشه

Then she lit up a candle
سپس شمعی را روشن کرد

And she showed me the way
و راه را نشانم داد

There were voices down the corridor
پایین راهرو صداهایی بود

I thought I heard them say
من فکر کردم یه چیزی شنیدم

Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدی

Such a lovely place (Such a lovely place)
چه جای دل انگیزی

Such a lovely face
چه چهرهٔ دوست داشتنی ای

Plenty of room at the Hotel California
اتاق های زیادی در هتل کالیفرنیا وجود داره

Any time of year (Any time of year)
هروقتی از سال (هروقت که به هتل کالیفرنیا بیایید)

You can find it here
اتاق خالی براتون وجود داره

Her mind is Tiffany-twisted
اسمش تیفانی تویستد است

She got the Mercedes Benz
مرسدس بنز داره

She got a lot of pretty, pretty boys
کلی پسر خوشگل و زیبا اطرافش دارد

She calls friends
که دوست صداشون می کنه

How they dance in the courtyard
چجوری در حیاط رقص و پایکوبی میکنن

Sweet summer sweat
تابستان گرم و دلچسب

Some dance to remember
بعضی از آنها می رقصن تا به یاد بیارن

Some dance to forget
بعضی می رقصند تا فراموش کنن

So I called up the Captain
بنابراین من ناخدا را صدا زدم

“Please bring me my w–e”
لطفا نوشیدنی منو بیارید

He said, “We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine”
او گفت که,”ما از سال ۱۹۶۹ آن نوشیدنی الکی (روح) را اینجا نداشته ایم (در ۱۹۶۹ دادن نوشیدنی الکی به بیماران روانی تیمارستان ممنوع شد)

And still those voices are calling from far away
و همچنان آن صداها از دوردست فریاد میزنند

Wake you up in the middle of the night
در نیمه های شب بیدارت میکنند

Just to hear them say
تا فقط بشنوی که میگن

Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدی

Such a lovely place (Such a lovely place)
چه جای دل انگیزی

Such a lovely face
چه چهرهٔ دوست داشتنی ای

They livin’ it up at the Hotel California
آنها اینگونه در هتل کالیفرنیا زندگیشان را میگذرانند

What a nice surprise (What a nice surprise)
چه تصادف جالبی

Bring your alibis
عذرها و بهانه هایت را با خودت بیاور

Mirrors on the ceiling
آیینه های روی سقف

The pink champagne on ice
شامپاین های عالی در (ظرف) یخ

And she said
و او گفت

“We are all just prisoners here, of our own device”
“ما همه اینجا به انتخاب خود زندانی شده ایم”

And in the master’s chambers
و در اتاق رئیس هتل

They gathered for the feast
آنها برای یک مهمانی جمع شدن

They stab it with their steely knives
با چاقو های فلزی خود ضربه میزدنن

But they just can’t kill the beast
اما قادر به کشتن شیطان نبودن

Last thing I remember
آخرین چیزی که به خاطر دارم

I was running for the door
داشتم به طرف در (خروجی) می دویدم

I had to find the passage back
میبایست راه برگشت را

To the place I was before
به جایی که قبلا بودم پیدا میکردم

“Relax “, said the night man
مسئول شب گفت : آرام باش

“We are programmed to receive
اینجا فقط میشود وارد شوی

You can check-out any time you like
تو میتوانی هر زمان که خواستی حسابت را بپردازی

But you can never leave”
اما هرگز نمیتوانی اینجا را ترک کنی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ هتل کالیفرنیا از ایگلز“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ هتل کالیفرنیا:
جدیدترین پست های سایت

13 اسفند 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"