دانلود آهنگ درک نداری ببینی من چمه فرشاد آزادی

آهنگ درک نداری ببینی من چمه فرشاد آزادی

$Post_Title

درک ﻧﺪاری ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻪ ﭼﻤﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻰ ﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻪ

ﺧﺐ ﺑﮕﻮ آﺧﻪ ای ﻛﺎرا ﭼﻴﻪ

دﻟﻴﻞ ﺑﺪ رﻓﺘﺎرﻳﺎ ﭼﻰ

ﺑﺪ ﺑﺎ دﻟﻢ داری ﺗﺎ ﻣﻴﻜﻨﻰ

اﻳﺠﻮ ﻣﻨﻪ اﻓﺴﺮده ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﻮد ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﻣﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﻗع داﺷﺘﻢ ازت

ای دﻟﻪ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﺖ ا ﺳﻨﮕﻪ

ﻛﺎش ﺑﺪاﻧﻰ ﺳﺮت ﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎ دﻟﻢ ﺟﻨﮕﻪ

دﻳﻮاﻧﻢ ﻧﻜﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻟﺞ ﻧﻜﻮ

ﻧﻤﻴﺪاﻧﻰ وﻟﻰ دوری ﺗﻮ ﺑﺮام ﺳﻤﻪ


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ فرشاد آزادی درک نداری ببینی من چمه” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ درک نداری ببینی من چمه فرشاد آزادی:
| | |
جدیدترین پست های سایت

26 اسفند 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"