دانلود اهنگ eyes off you از prettymuch

دانلود اهنگ eyes off you از prettymuch

$Post_Title

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
اوووو، اوووو، اوووو، اوووو

 

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
اوووو، اوووو، اوووو، اوووو

 

Don’t ask why
نپرس چرا

 

I can paint a picture of you in my mind, love
میتونم یه تصویر ازت تو ذهنم بکشم، عشق

 

All my life
همه زندگیم

 

I never thought someone would make me feel so high
فکر نمیکردم کسی بهم انقدر احساس کمال بده

 

But here you are
اما تو اینجایی (تو بهم اون احساسو میدی)

 

There’s no touch or feeling
هیچ لمس و احساسی نیست

 

Pleasure or pain
لذت یا دردی

 

Anything like the way you’re runnin’ through my veins
هیچی چیزی جوری که تو تویه رگ هام جریان داری نیست

 

No breath or beauty
هیچ نفس و زیبایی نیست

 

No sound or sight
هیچ صدا و منظره ای نیست

 

That ever made me feel the way you do tonight
که احسای رو بهم بده که تو امشب بهم میدی

 

I just can’t take my eyes off you
من نمیتونم چشمامو از روت بردارم

 

Tell me anything you wanna do
بهم بگو هرکاری که میخوای بکنی

 

I just can’t take my eyes off you
من نمیتونم چشمامو از روت بردارم

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم (که چشمامو از روت بردارم)

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم (که چشمامو از روت بردارم)

 

Don’t ask why
نپرس چرا

But every little thing you do just drives me wild (Oh right)
اما هر کار کوچیکی که تو انجام میدی منو دیوونه میکنه (اوه درسته)

 

Don’t be shy (Alright)
خجالتی نباش

 

Come a little closer, light my world on fire, fire
بیا نزدیکتر، دنیامو با روشن کن با آتش، آتش

 

There’s no touch or feeling (No)
هیچ لمس و احساسی نیس (نه)

 

Pleasure or pain
لذت یا دردی

Anything like the way you runnin’ through my veins
هیچی چیزی جوری که تو تویه رگ هام جریان داری نیست

 

No breath or beauty (Oh)
هیچ نفس با زیبایی نیست (اوه)

 

No sound or sight
هیچ صدا و منظره ای نیست

That ever made me feel the way you do tonight
که احسای رو بهم بده که تو امشب بهم میدی

I just can’t take my eyes off you
من نمیتونم چشمامو از روت بردارم

 

Tell me anything you wanna do (You wanna do)
بهم بگو هرکاری که میخوای انجام بدی رو (تو میخوای انجام بدی)

 

I just can’t take my eyes off you
من نمیتونم چشمامو از روت بردارم

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم (که چشمامو از روت بردارم)

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم (که چشمامو از روت بردارم)

 

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
اوووو، اوووو، اوووو، اوووو

 

(I can’t, I can’t)
(نمیتونم،نمیتونم)

 

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh (No)
اوووو، اوووو، اوووو، اوووو (نه)

 

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
اوووو، اوووو، اوووو، اوووو

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم (که چشمامو از روت بردارم)

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم (که چشمامو از روت بردارم)

There’s no touch or feeling
هیچ لمس و احساسی نیست

 

Pleasure or pain
لذت یا دردی

Anything like the way you’re runnin’ through my veins
هیچی چیزی جوری که تو تویه رگ هام جریان داری نیست

 

No breath or beauty
هیچ نفس و زیبایی نیست

 

No sound or sight
هیچ صدا و منظره ای نیست

 

That ever made me feel the way you do tonight
که احسای رو بهم بده که تو امشب بهم میدی

 

I just can’t take my eyes off you
من نمیتونم چشمامو از روت بردارم

 

Tell me anything you wanna do
بهم بگو هرکاری که میخوای بکنی

 

I just can’t take my eyes off you (I can’t, take)
من نمیتونم چشامو از روت بردارم (نمیتونم بردارم)

 

Nothing I can do about it (My eyes)
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم (چشمام)

 

Nothing I can do about it (There’s nothing I can do)
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم(هیچکار نمیتونم بکنم)

 

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
اوووو، اوووو، اوووو، اوووو

 

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh
اوووو، اوووو، اوووو، اوووو

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم(که چشمامو از روت بردارم)

 

Nothing I can do about it
هیچکاری نمیتونم دراین باره کنم(که چشمامو از روت بردارم)


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ eyes off you به نام eyes off you” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ eyes off you از prettymuch:
| | |
جدیدترین پست های سایت

4 فروردین 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ eyes off you از prettymuch
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"