دانلود اهنگ somebody that i used to know از gotye

دانلود اهنگ somebody that i used to know از gotye

$Post_Title

Now and then I think of when we were together
همش به زمانی فکر می کنم که با هم بودیم
Like when you said you felt so happy you could die
مثل اون موقعی که بهم گفتی ، انقدر خوشحالی که داری *از خوشحالی* میمیری
Told myself that you were right for me
به خودم میگفتم تو همونی که همیشه دنبالش بودم
But felt so lonely in your company
ولی در مهمونیهات خیلی حس تنهایی میکردم
But that was love and it’s an ache I still remember
ولی اون عشق بود و این دردیه که هنوز یادم میاد
You can get addicted to a certain kind of sadness
میتونی به نوعی ناراحتی عادت کنی
Like resignation to the end, always the end
مثل این حقیقت که همه چیز روزی تموم میشه ، همه چیز تموم میشه
So when we found that we could not make sense
خب وقتی فهمیدیم که دیگه نمیتونیم باهم کنار بیایم
Well, you said that we would still be friends
خب تو گفتی میتونیم دوست بمونیم
But I’ll admit that I was glad it was over
ولی اعتراف میکنم از اینکه همه چیز بینمون تموم شد خوشحال بودم
But you didn’t have to cut me off
ولی تو مجبور نبودی من رو از زندگیت پاک کنی
Make out like it never happened and that we were nothing
جوری که انگار هیچوقت چیزی نشده و اتفاقی بین ما نیافتاده
And I don’t even need your love
من حتی به عشقت هم نیاز ندارم
But you treat me like a stranger and that feels so rough
ولی تو با من مثل یه غریبه رفتار میکردی و این منو ناراحت میکرد
No, you didn’t have to stoop so low
نه ، مجبور نبودی انقدر خودت رو کوچیک کنی
Have your friends collect your records and then change your number
که دوستات رو بفرستی تا وسایلت رو جمع کنن و بعدش شمارت رو عوض کنی
I guess that I don’t need that though
هر چند فکرمیکنم به اون *شماره طرف* هم نیازی ندارم
Now you’re just somebody that I used to know
خب تو الان چیزی نیستی جز یه نفر که فقط روزی میشناختمش
Now you’re just somebody that I used to know
خب تو الان چیزی نیستی جز یه نفر که فقط روزی میشناختمش
Now you’re just somebody that I used to know
خب تو الان چیزی نیستی جز یه نفر که فقط روزی میشناختمش
Now and then I think of all the times you screwed me over
بعضی وقتها به زمان هایی فکر میکنم که بهم خیانت میکردی
But had me believing it was always something that I’d done
ولی کاری کرده بودی که همیشه فکرمیکردم من اشتباهی کردم
But I don’t wanna live that way
ولی نمیخوام بازم اونجوری زندگی کنم
Reading into every word you say
وقتی به حرف هایی که میزدی فکر کردم
You said that you could let it go
تو گفتی میتونی بیخیال همه چیز بشی
And I wouldn’t catch you hung up on somebody that you used to know
من نمیتونم اجازه بدم با کسی که یروزی میشناختی ادامه بدی
But you didn’t have to cut me off
ولی تو مجبور نبودی من رو از زندگیت پاک کنی
Make out like it never happened and that we were nothing
جوری که انگار هیچوقت چیزی نشده و اتفاقی بین ما نیافتاده
And I don’t even need your love
من حتی به عشقت هم نیاز ندارم
But you treat me like a stranger and that feels so rough
ولی تو با من مثل یه غریبه رفتار میکردی و این منو ناراحت میکرد
No, you didn’t have to stoop so low
نه ، مجبور نبودی انقدر خودت رو کوچیک کنی
Have your friends collect your records and then change your number
که دوستات رو بفرستی تا وسایلت رو جمع کنن و بعدش شمارت رو عوض کنی
I guess that I don’t need that though
هر چند فکرمیکنم به اون *شماره طرف* هم نیازی ندارم
Now you’re just somebody that I used to know
خب تو الان چیزی نیستی جز یه نفر که فقط روزی میشناختمش
Somebody
یه نفر
*I used to know*
روزی میشناختمش
Somebody
یه نفر
*Now you’re just somebody that I used to know*
خب تو الان چیزی نیستی جز یه نفر که فقط روزی میشناختمش
Somebody
یه نفر
*I used to know*
روزی میشناختمش
Somebody
یه نفر
*Now you’re just somebody that I used to know*
خب تو الان چیزی نیستی جز یه نفر که فقط روزی میشناختمش
*I used to know*
روزی میشناختمش
*That I used to know*
که روزی میشناختمش
*I used to know*
روزی میشناختمش
Somebody


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ gotye به نام somebody that i used to know ” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ somebody that i used to know از gotye:
| |
جدیدترین پست های سایت

7 فروردین 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"