دانلود آهنگ adele skyfall

دانلود آهنگ adele skyfall

$Post_Title

This is the end
این پایانه . . .

Hold your breath and count to ten
نفست رو نگه دار و تا ده بشمار

Feel the earth move and then
گردش زمین رو احساس کن و اونوقت . . .

Hear my heart burst again
صدای قلبم رو دوباره میشنوی

For this is the end
برای این پایان . . .

I’ve drowned and dreamed this moment
من غرق و مبهوت این لحظه شدم

So overdue, I owe them
و دیر رسیدم . مدیون اونها شدم

Swept away, I’m stolen
از دستم در رفت . . من دزدیده شدم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی که از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی که از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون

Skyfall is where we start
اسمون همینجا ک ما شروع کردیم (دوست شدیم) داره سقوط میکنه

A thousand miles and poles apart
و هزاران مایل تیکه پاره میشه

When worlds collide, and days are dark
وقتی ک دنیا از هم میپاشه ، . و روز ها تاریک میشن

You may have my number, you can take my name
تو شاید شماره ی منو داشته باشی . . میتونی بگی ک من مال تو هستم

But you’ll never have my heart
اما هیچوقت نمیتونی صاحب قلبم بشی

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون

Where you go I go
هر جا بری منم میرم

What you see I see
هر چی رو ببینی منم میبینم

I know I’ll never be me, without the security
میدونم ک هیچوقت بدون امنیت ، خودم نمیشم

Of your loving arms
اگه دست های مهربونت

Keeping me from harm
منو از بدی ها دور نگه میداره . . .

Put your hand in my hand
دستت رو بذار توی دستام

And we’ll stand
و تا با هم بایستیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون

Let the sky fall
بذار اسمون سقوط کنه . . .

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ skyfall adele” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ adele skyfall:
| |
جدیدترین پست های سایت

11 فروردین 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"