دانلود آهنگ All I Want از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

دانلود آهنگ All I Want از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

$Post_Title

I found a guy, told me I was a star
پسری پیدا کردم می گفت من یک ستاره ام
He held the door held my hand in the dark
در رو برام نگه میداشت، تو تاریکی دستم رو نگه میداشت
And he’s perfect on paper but he’s lying to my face
و اون تو ظاهر عالی و بی نقصه اما تو صورتم بهم دروغ میگه
Does he think that I’m the kinda girl who needs to be saved?
آیا اون فکر میکنه من دختری هستم که نیاز داره مراقبت بشه؟
And there’s one more boy, he’s from my past
We fell in love but it didn’t last
و یه پسر دیگه هست از گذشته ام، عاشق شدیم اما دووم نداشت
‘Cause the second I figure it out he pushes me away
چون لحظه ای که فهمیدم عاشقشم اون من رو از خودش روند
And I won’t fight for love if you won’t meet me halfway
و من نمیخوام برای عشق بجنگم اگر اون نمیخواد
And I say that I’m through but this song’s still for you
و میگم که گذشتم ازش اما این آهنگ هنوز برای توئه
All I want is love that lasts
تموم چیزی که میخوام عشقیه که بمونه
Is all I want too much to ask?
آیا تموم چیزی که میخوام زیاده برای خواستن؟ (آیا زیاده خواهم؟)
Is it something wrong with me?
آیا مشکلی دارم؟
All I want is a good guy
تموم چیزی که میخوام یه پسر خوبه
Are my expectations far too high?
آیا انتظاراتم خیلی بالاست؟
Try my best but what can I say
خیلی تلاش میکنم اما چی میتونم بگم
All I have is myself at the end of the day
همه چیزی که آخر روز دارم خودمم
But shouldn’t that be enough for me?
اما مگه همین نباید برای من کافی باشه؟
Ooh ooh ooh ooh, ooh ooh
And I miss the days
When I was young and naive
و من دلم تنگ میشه برای اون روزا که خام و جوون بودم
I thought the perfect guy would come and find me
فکر میکردم یک پسر فوق العاده میاد و پیدام میکنه
Now happy ever after it don’t come so easily
الان “به خوبی و خوشی تا ابد زندگی کردن” به راحتی به دست نمیاد
All I want is love that lasts
تموم چیزی که میخوام عشقیه که بمونه
Is all I want too much to ask?
آیا تموم چیزی که میخوام زیاده برای خواستن؟ (آیا زیاده خواهم؟)
Is it something wrong with me? Oh
آیا مشکلی دارم؟
All I want is a good guy
تموم چیزی که میخوام یه پسر خوبه
Are my expectations far too high?
آیا انتظاراتم خیلی بالاست؟
Try my best but what can I say
خیلی تلاش میکنم اما چی میتونم بگم
All I have is myself at the end of the day
همه چیزی که آخر روز دارم خودمم
And all I want is for that to be okay
و تموم چیزی که میخوام اینه که این خوب باشه (اینکه خودم هستم برام کافی باشه)
But shouldn’t that be enough for me?
اما آیا این نباید برای من کافی باشه؟


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Olivia Rodrigoبه نام All I Want با متن و ترجمه” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ All I Want از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه:
| |
جدیدترین پست های سایت

14 فروردین 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"