دانلود اهنگ الله من یارش

دانلود اهنگ الله من یارش

$Post_Title

رﺑﻨﺎ اﺗﻨﺎ ﻓﻘﻄ ﭼﺸﺎﺗﻮ

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺑاﻮ

دوﺖ دارم ﺑﺸﻨﻮم ﻫﻤﺶ ﺻاﻮ

ﻣﻦ ﺑﺪم ﺑﺎﻫﻤﻪ وﻟﻰ ﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮ

اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳرش

ﺗﻮ ﻧارشMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ الله من یارش تو نگهدارش از امید عقابی (کامل و اصلی) | فرمت MP3

ﻧاری ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ

ﻳﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﻛرش

اﻟﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻤﺎش ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ

ﺻاش ﭼﺸﺎش ﻫاش ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ

ارﻢ ﻋﺒﺪک اﻟﻀﻌﻴﻒ

دردو ﺑﻠﺎش ﻣﺎل ﻣﻦ

اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳرش

ﺗﻮ ﻧارش

ﻧاری ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ

ﻳﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﻛرش

اﻟﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻤﺎش ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ

ﺻاش ﭼﺸﺎش ﻫاش ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ

ارﻢ ﻋﺒﺪک اﻟﻀﻌﻴﻒ

دردو ﺑﻠﺎش ﻣﺎل ﻣﻦ

ﻣﻦ اﻟﺎن ﻓﻘﻄ ۳ ﺗﺎ ﭼﻴﺰ ﻣام

ﺑﻐﻞ ﺑﻐﻞ ﺑﻐﻠﺖ ﻛﻨﻢ

ﺑارم ﺳﺮت رو روﻪ ﻫﺎم

ﺗﺎﺻﺒﺢ ﻓﻘﻄ ﺑﻐﻠﺖ ﻛﻨﻢ

ﻧﻪ ﮔﻮﺷﻰ ﻧﻪ زﻧﮓ ﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﭘﻴﺎم

ﻣام ﻓﻘﻄ ﺑﻐﻠﺖ ﻛﻨﻢ

ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑاﺎ

ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻤﻪ ﻫﻤﺶ ﺻاﺎ

ﻣﺚ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺎ

ﻧﺸﻪ دﻟﺖ ﻣﻦ و ﻧادا

اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳرش

ﺗﻮ ﻧارش

ﻧاری ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ

ﻳﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ ﻛرش

اﻟﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻤﺎش ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ

ﺻاش ﭼﺸﺎش ﻫاش ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ

ارﻢ ﻋﺒﺪک اﻟﻀﻌﻴﻒ

دردو ﺑﻠﺎش ﻣﺎل ﻣﻦ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ الله من یارش” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ الله من یارش:
جدیدترین پست های سایت

5 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"