دانلود اهنگ ты меня пленила

دانلود اهنگ ты меня пленила

$Post_Title

Ты меня, ты меня рано пленила
تو منو، تو منو زود اسیر کردی

Я рядом — пали меня, взглядом мани меня
من نزدیکتم، آتیشم بزن، با نگاهت جذبم کن

На балконе на луну смотрю
توی بالکن به ماه نگاه میکنم

Протяни мне руку я тебе спою
دستتو به سمتم دراز کن، منم برای تو میخونم

Ты меня, ты меня рано пленила
تو منو، تو منو زود اسیر کردی

Я рядом — пали меня, взглядом мани меня
من نزدیکتم. آتیشم بزن، با نگاهت جذبم کن

На балконе на луну смотрю
توی بالکن به ماه نگاه میکنم

Протяни мне руку я тебе спою
دستتو به سمتم دراز کن، منم برای تو میخونم

К тебе я так долго шёл
خیلی طول کشید تا به تو رسیدم

Сквозь бури, тени, метели, е
با عبور از طوفان، سایه ها و بوران

На сердце от раны шов
روی قلبم جای زخمه

Моя цена за то, что я тебя нашёл
قیمتم به خاطر، اینکه پیدا کردمت

Блуждал я вечность в забвении
یه عمر تو فراموشی به سر میبردم

Застал небес я падение
سقوط اسمان ها رو دیدم

С тобою рай я познаю, знаю
با تو راه بهشت رو پیدا میکنم، اینو میدونم

Ты меня, ты меня рано пленила
تو منو، تو منو زود اسیر کردی

Я рядом — пали меня, взглядом мани меня
من نزدیکتم، آتیشم بزن، با نگاهت جذبم کن

На балконе на луну смотрю
توی بالکن به ماه نگاه میکنم

Протяни мне руку я тебе спою
دستتو به سمتم دراز کن، منم برای تو میخونم

Ты меня, ты меня рано пленила
تو منو، تو منو زود اسیر خودت کردی

Я рядом — пали меня, взглядом мани меня
من نزدیکتم، آتیشم بزن، با نگاهت جذبم کن

На балконе на луну смотрю
توی بالکن به ماه نگاه میکنم

Протяни мне руку я тебе спою
دستتو به سمتم دراز کن، منم برای تو میخونم

Кто б мне что б не говорил
چه کسی حاضر نبود که من بگه

Я буду как звезда твоя, прям из запада
من نگفتم که یه راست از غرب مثل ستاره تو خواهم شد

Легкий зноб — это не беда
اهمیتی نداره، وقتی من پیشتم

Когда рядом я, только ты признай это
فقط تو به این ایمان داشته باش

У-у, вместе раз мы и навсегда
اوووو، یک بار برای همیشه

Я всё сразу так осознал
از اینجا، ببرید برای همیشه

Я всё сразу осознал
منو از اینجا ببر

Меня пленила ты
چطور منو اسیر خودت کردی

Ты меня, ты меня рано пленила
تو منو، تو منو زود اسیر کردی

Я рядом — пали меня, взглядом мани меня
من نزدیکتم، آتیشم بزن، با نگاهت جذبم کن

На балконе на луну смотрю
توی بالکن به ماه نگاه میکنم

Протяни мне руку я тебе спою
دستتو به سمتم دراز کن، منم برای تو میخونم

Ты меня, ты меня рано пленила
تو منو، تو منو زود اسیر کردی

Я рядом — пали меня, взглядом мани меня
من نزدیکتم، آتیشم بزن، با نگاهت جذبم کن

На балконе на луну смотрю
توی بالکن به ماه نگاه میکنم

Протяни мне руку я тебе спою
دستتو به سمتم دراز کن، منم برای تو میخونم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ты меня пленила” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ ты меня пленила:
جدیدترین پست های سایت

6 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"