دانلود اهنگ دریا دریا دلم تنگه

دانلود اهنگ دریا دریا دلم تنگه

$Post_Title

درﻳﺎ درﻳﺎ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﭼﻮﻳﻠﻴﻪ
درﻳﺎ درﻳﺎ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪی ﭼﻨﻰ دﻟﻢ ﻋﺎﺷﻘﻴﻪ
درﻳﺎ درﻳﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪم ﻗﺪم وه ﺷﻮﻧﻪ ﺗﻮ
ﭼﻨﻰ ﮔﻨﻰ ای ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺑﺪون ﺗﻮ
درﻳﺎ دﻟﻢ ﺷﻮر زاره وه ﮔﺸﺖ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺰاره
دﻟﻰ ﺷﻜﻴﺎ درس ﻧﻴﻮد آوی رﺷﻴﺎ ﺟﻤﻮ ﻧﻴﻮ
ذره ذره ﮔﻴﺎﻧﻢ درات وه ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻃﺮات
ﺗﻴﻜﻪ وه ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻰ دﻟﻢ ﻏﺮورم ﻧﺎﻣﻪ وه ژﻳﺮه ﭘﺎت


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ دریا دریا دلم تنگه” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ دریا دریا دلم تنگه:
جدیدترین پست های سایت

6 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"