دانلود اهنگ طاقتم بی طاقته

دانلود اهنگ طاقتم بی طاقته

$Post_Title

ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺑﻰ ﻃﺎﻗﺘﻪ زدی ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻋﻘﻪ
وﺳﻄ ﻗﻠﺐ ﺳﺎدم ﺷﺪم ﺑﺮات ﺧﺎﻃﺮه
رﻓﻴﻖ ﺗﻮﻫﻢ ﻏﻢ داری ﺑﺎ ﻗﺮﺻﺎ ﺳﺮﭘﺎﻳﻰ
ﻋﻴﺐ ﻧﺪاره ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﺪاﻳﻰ داری


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ طاقتم بی طاقته” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ طاقتم بی طاقته:
جدیدترین پست های سایت

15 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"