دانلود اهنگ خسته بشی خودم میشم خونت

دانلود اهنگ خسته بشی خودم میشم خونت

$Post_Title

ﺟﻮﻧﻢ رﻓﻴﻖ راه ﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻢ

دردت ﺑﻪ ﺟﻮن ﻣﺴﺖ و دﻳﻮوﻧﻢ

ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻮب ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ

ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﻰ ﺧﻮدم ﻣﻴﺸﻢ ﺧﻮﻧﺖ

ﺧﻮاﺑﺖ ﺑﻴﺎد ﺑﺮات ﻣﻴﺸﻢ ﺷﻮﻧﺖ

ﺳﺮدت ﺑﺸﻪ ﻣﻴﺎم ﻣﻴﺸﻢ ﺷﺎﻟﺖ

ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﺸﻰ ﻣﻴﺸﻢ ﻛﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ

ﺟﻮﻧﻢ دﻳﺪی ﺑﻪ ﺟﻮﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻮﻧﻢ

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺷﺒﺎت ﺻﺪای ﺑﺎروﻧﻢ

ﺗﻮ ﮔﻮش ﺗﻮ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﻳﻴﺪن ﻣﻮﺗﻢ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اون ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﻢ

ﻳﻪ ﺣﺮﻓﺎی ﺧﻮﺑﻰ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ خسته بشی خودم میشم خونت از امین رستمی با متن (کامل) | فرمت MP3

اون ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ رو ﺑﻪ روﺗﻢ

ﺟﻮﻧﻢ دﻳﺪی ﺷﺪه ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻢ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻴﺸﻜﻮﻧﻢ

آﺧﺮ ﺑﺎزی رو ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ

ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﻰ ﺧﻮدم ﻣﻴﺸﻢ ﺧﻮﻧﺖ

ﺧﻮاﺑﺖ ﺑﻴﺎد ﺑﺮات ﻣﻴﺸﻢ ﺷﻮﻧﺖ

ﺳﺮدت ﺑﺸﻪ ﻣﻴﺎم ﻣﻴﺸﻢ ﺷﺎﻟﺖ

ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﺸﻰ ﻣﻴﺸﻢ ﻛﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ خسته بشی خودم میشم خونت” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ خسته بشی خودم میشم خونت:
جدیدترین پست های سایت

20 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"