دانلود اهنگ شکایت سیاوش قمیشی | Siavash Ghomeyshi Shekayat

دانلود اهنگ شکایت سیاوش قمیشی | Siavash Ghomeyshi Shekayat

$Post_Title

سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
همون بهتر که ساکت باشه این دل
جدا از این ضوابط باشه این دل
از این بدتر نشه رسوایی ما ، که تنهاتر نشه تنهایی ما
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه
که کار ما گذشته از شکایت ، هنوزم پایبندیم در رفاقت
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
همون بهتر که ساکت باشه این دل
جدا از این ضوابط باشه این دل
از این بدتر نشه رسوایی ما ، که تنهاتر نشه تنهایی ما
که کار ما گذشته از شکایت ، هنوزم پایبندیم در رفاقت
میریزه توو خودش دل غصه هاشو
آخه هیچکس نمیخواد قصه هاشو
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
که کار ما گذشته از شکایت ، هنوزم پایبندیم در رفاقت
میریزه توو خودش دل غصه هاشو
آخه هیچکس نمیخواد قصه هاشو
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشق نمی‌‌‌ ‌ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ ‌ارزه
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره گرفتاره


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ سیاوش قمیشی به نام شکایت | Siavash Ghomeyshi Shekayat” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ شکایت سیاوش قمیشی | Siavash Ghomeyshi Shekayat:
جدیدترین پست های سایت

25 اردیبهشت 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ شکایت سیاوش قمیشی | Siavash Ghomeyshi Shekayat
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"