دانلود آهنگ خارجی

سایت دانلود آهنگ خارجی

اگر به دنبال یک سایت دانلود آهنگ خارجی معتبر هستید میتوانید از سایت روز موزیک با این نام یاد کرد

دانلود آهنگ شاد خارجی

آهنگ شاد خارجی

دانلود آهنگ شاد خارجی

هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ جدید Dhurata Dora به نام Lej“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ شاد دسپرادو از آنتونیو باندراس“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Pied Piper از Dj Kantik“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Sway از Dean Martin“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ No Face, No Name, No Number از Modern Talking“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنیدهم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Cheri Cheri Lady از Modern Talking“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ No Lie از Dua Lipa Fit Sean Paul“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ My Number One از Helena Paparizou“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود

دانلود اهنگ جدید ماهسون اونوتمام سنی Unutmam Seni

اهنگ جدید ماهسون اونوتمام سنی Unutmam Seni

دانلود اهنگ جدید ماهسون اونوتمام سنی Unutmam Seni

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ ماهسون به اسم اونوتمام سنی Unutmam Seni“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ بیس دار عربی رقص

اهنگ بیس دار عربی رقص

دانلود اهنگ بیس دار عربی رقص

هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ عربی Amr Diab – El ‘Alem Allah“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ عربی Amr Diab Lealy Nahary عمرو دياب – ليلى نهارى“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ عرب Odam Merayetha عمرو دياب – قدام مرايتها“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی شاد Amr Diab – Al Leila / عمرو دياب – الليلة“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ عربی شاد بی کلام“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی شاد Vacha Bam Bam Hey Hey“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “Hashreb Hashish Lo yom Mtklmenish اهنگ شاد عربی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “دانلود اهنگ عربی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی دانلود آهنگ عربی شاد“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “موزیک عربی دانلود آهنگ عربی معروف“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “سعد لمجرد مل حبیبی ملو دانلود آهنگ عربی تند برای رقص“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “Mehdi Yarrahi Hayyak آهنگ عربی بیس دار“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “Balsam Mumkin Sual دانلود آهنگ شاد عربی برای سیستم ماشین“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “Fatih Bogalar Te ma etmaje آهنگ رقص عربی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “Hatem Al Iraqi dictory دانلود آهنگ شاد عربی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود

دانلود اهنگ بیس دار عربی برای ماشین

اهنگ بیس دار عربی برای ماشین

دانلود اهنگ بیس دار عربی برای ماشین

هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ ضربدار عربی برای ماشین“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ولی ولی ولی ولیک“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی بیس دار شاد بی کلام دیجی زکی اروپا“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی جیغ بیس دار“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ البرتقاله برای سیستم ماشین“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ بیکلام شاد و ضرب دار عربی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ بیس دار یزله عربی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ شاد عربی برای سیستم ماشین شوتی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ شاد عربی نانسی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی تند برای رقص“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “میکس حبیبی یا نورالعین“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ بیس دار عربی یالا حبیبی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی بیس دار مخصوص شوتی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ انت حبیب“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ بیس دار عربی شاد و مهیج“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود

دانلود اهنگ another love از tom odell

اهنگ another love از tom odell

دانلود اهنگ Another Love از Tom Odell

I want to take you somewhere
میخوام ببرمت یه جایى
So you know I care
که بدونى بهت اهمیت میدم
But it’s so cold
اما هوا خیلى سرده
And I don’t know where
و نمیدونم کجا بریم
I brought you daffodils in a pretty string
برات گل نرگس با یک روبان خوشگل آوردم
But they won’t flower like they did last spring
اما دیگه مثل بهار پارسال گل نمیدن
And I want to kiss you
میخوام ببوسمت
Make you feel alright
و بهت احساس خوبى بدم
I’m just so tired to share my nights
اما خسته تر از اونم که شب هایم رو سهیم بشم
I want to cry and I want to love
میخوام گریه کنم و میخوام عشق بورزم
But all my tears have been used up
اما همه ى اشکهایم قبلا تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
And if somebody hurts you
اگر کسى بخواد بهت آسیب برسونه
I want to fight
میخوام بجنگم
But my hand’s been broken one too many times
ولى دست هایم شکسته ، یکیشون چندین بار
So I use my voice I’ll be so fucking rude
پس از صدایم استفاده میکنم و حسابى گستاخى و بى ادبى میکنم
Words they always win
کلمات همیشه برنده اند ،
But I know I’ll lose
اما من میدونم که میبازم
And I’d sing a song that’d be just ours
میخوام برات یه آهنگى بخونم که فقط مال من و تو باشه
But I sang ’em all to another heart
اما همه ى آهنگ ها رو قبلا براى یه قلب دیگه خوندم
And I want to cry I want to learn to love
میخوام گریه کنم و میخوام که عشق ورز یدن رو یاد بگیرم
But all my tears have been used up
اما تمام اشکهام تا آخرش مصرف شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
And I’d sing a song that’d be just ours
میخوام برات یه آهنگى بخونم که فقط مال من و تو باشه
But I sang ’em all to another heart
اما همه ى آهنگ ها رو قبلا براى یه قلب دیگه خوندم
And I want to cry I want to fall in love
میخوام گریه کنم و میخوام عاشق بشم
But all my tears have been used up
اما همه ى اشکهایم قبلا تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ tom odell به اسم another love“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ flying از tom odell

اهنگ flying از tom odell

دانلود اهنگ Flying از Tom Odell

And I’m coming home
London in the rain
Driving real slow in the fast lane
Feeling kinda stressed
Trying to get drunk
Problem with the rich kids is that they’re no fun

Right now I’m flying
So come and take a shot at me
Not scared of dying
It’s sad how sad this life can be

Driving through the clouds
Picking all the bad ones out the crowd
Had a bad month
Had a bad year
Had a bad time getting over my fears

Right now I’m flying
So come and take a shot at me
Not scared of dying
It’s sad how

I don’t wanna talk about my problems
I don’t wanna tell another lie
I don’t wanna write another love song
I don’t wanna even fucking try
Everybody hurts sometimes
Everybody hurts sometimes
Everybody hurts sometimes
Everybody

Right now I’m flying
So come and take a shot at me
Not scared of dying
It’s sad how sad this life can be


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ tom odell به اسم flying“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ glimpse of us از joji

اهنگ glimpse of us از joji

دانلود اهنگ Glimpse Of Us از Joji

She′d take the world off my shoulders
اون دنیا رو از روی شونه من برداشت

If it was ever hard to move
هر موقع که حرکت واسم سخت می شد

She’d turn the rain to a rainbow
اون بارون رو به رنگین کمون تبدیل می کنه

When I was living in the blue
وقتی که تو غم زندگی می کردم

Why then, if she′s so perfect?
پس چرا، اگه اون خیلی عالیه (کامله)؟

Do I still wish that it was you?
هنوز آرزو می کنم که اون تو بودی؟

Perfect don’t mean that it’s working
بی نقص به این معنی نیست که خوب کنار میایم

So what can I do? (Ooh)
پس من چکار می تونم بکنم؟ (اوه)

When you′re out of sight in my mind
وقتی توی ذهنم از دیدم خارج شدی

′Cause sometimes I look in her eyes
چون بعضی وقتا به چشماش نگاه می کنم

And that’s where I find a glimpse of us
و اونجاست که تصویر خودمون رو پیدا می کنم

And I try to fall for her touch
و سعی می کنم عاشق لمسش بشم

But I′m thinking of the way it was
اما من به این فکر می کنم که اینطور بود

Said, “I’m fine” and said, “I moved on”
گفتم، من خوبم و گفتم، قبلیو فراموش کردم

I′m only here passing time in her arms
ولی اینجا دارم تو آغوشش فقط وقتمو می گذرونم

Hoping I’ll find a glimpse of us
به امید اینکه تصویر خودمون رو پیدا کنم

Tell me he savors your glory
بهم میگی از افتخارت لذت می بره

Does he laugh the way I did?
اونجور که من می خندیدم می خنده؟

Is this a part of your story?
اینم بخشی از داستانته؟

One that I had never lived
داستانی که هرگز زندگیش نکردم

Maybe one day you′ll feel lonely
شاید یه روز احساس تنهایی کنی

And in his eyes, you’ll get a glimpse
و توی چشماش، یه تصویر می بینی

Maybe you’ll start slippin′ slowly and find me again
شاید بهتر باشه که کم‌کم شروع به لغزش کنی و دوباره منو پیدا کنی

When you′re out of sight in my mind
وقتی توی ذهنم از دیدم خارج شدی

′Cause sometimes I look in her eyes
چون بعضی وقتا به چشماش نگاه می کنم

And that’s where I find a glimpse of us
و اونجاست که تصویر خودمون رو پیدا می کنم

And I try to fall for her touch
و سعی می کنم عاشق لمسش بشم

But I′m thinking of the way it was
اما من به این فکر می کنم که اینطور بود

Said, “I’m fine” and said, “I moved on”
گفتم، من خوبم و گفتم، قبلیو فراموش کردم

I′m only here passing time in her arms
ولی اینجا دارم تو آغوشش فقط وقتمو می گذرونم

Hoping I’ll find a glimpse of us
به امید اینکه تصویر خودمون رو پیدا کنم

Ooh-ooh-ooh
اووه-اووه-اووه

Ooh-ooh-ooh
اووه-اووه-اووه

 ‘Cause sometimes I look in her eyes
چون بعضی وقتا به چشماش نگاه می کنم

And that’s where I find a glimpse of us
و اونجاست که تصویر خودمون رو پیدا می کنم

And I try to fall for her touch
و سعی می کنم عاشق لمسش بشم

But I′m thinking of the way it was
اما من به این فکر می کنم که اینطور بود

Said, “Im fine” and said, “I moved on”
گفتم، من خوبم و گفتم، قبلیو فراموش کردم

Im only here passing time in her arms
ولی اینجا دارم تو آغوشش فقط وقتمو می گذرونم

Hoping I′ll find a glimpse of us
به امید اینکه تصویر خودمون رو پیدا کنم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ joji به اسم glimpse of us“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ I dont care how long it takes از d4vd

اهنگ I dont care how long it takes از d4vd

دانلود اهنگ I Dont Care How Long It Takes از D4Vd

Watch the sunrise along the coast
As we’re both getting old
I can’t describe what I’m feeling
And all I know is we’re going home
So please don’t let me go, oh
Don’t let me go, oh-oh-oh
And if it’s right
I don’t care how long it takes
As long as I’m with you
I’ve got a smile on my face
Save your tears, it’ll be okay
All I know is you’re here with me
Oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh
Watch the sunrise as we’re getting old, oh-oh
I can’t describe, whoa-oh
I wish I could live through every memory again
Just one more time before we float off in the wind
And all the time we spent
Waiting for the light to take us in
Have been the greatest moments of my life
I don’t care how long it takes
As long as I’m with you, I’ve got a smile on my face
Save your tears, it’ll be okay, ay, ay, ay, ay, ay-ay-ay-ay
Yeah, if with me
Oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh
I can’t describe, oh, oh

ترجمه اهنگ

طلوع خورشید را در کنار ساحل تماشا کنید
چون هردو داریم پیر میشیم
نمی توانم آنچه را که دارم توصیف کنم
و تنها چیزی که می دانم این است که به خانه می رویم
پس لطفا اجازه نده بروم، اوه
اجازه نده بروم، اوه اوه
و اگر درست باشد
برام مهم نیست چقدر طول میکشه
تا زمانی که من با شما هستم
لبخندی روی لبم نشسته است
اشک هایت را حفظ کن، درست می شود
تنها چیزی که می دانم این است که تو اینجا با من هستی
اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه
طلوع خورشید را تماشا کن که داریم پیر می شویم، اوه اوه
نمی توانم توصیف کنم، اوه-اوه
کاش می توانستم دوباره تمام خاطراتم را زنده کنم
فقط یک بار دیگر قبل از اینکه در باد شناور شویم
و تمام زمانی که صرف کردیم
منتظریم تا نور ما را به داخل ببرد
بهترین لحظات زندگی من بوده است
برام مهم نیست چقدر طول میکشه
تا زمانی که با تو هستم، لبخند بر لبانم است
اشک هایت را حفظ کن، درست می شود
آره اگه با من باشه
اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه
نمی توانم توصیف کنم، اوه، اوه


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ d4vd به اسم I dont care how long it takes“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ those eyes از new west

اهنگ those eyes از new west

دانلود اهنگ Those Eyes از New West

When we′re out in a crowd laughing loud
And nobody knows why
و هیچ کس نمی داند چرا
When we’re lost at a club, getting drunk
وقتی تو کلاب گم میشیم. مست میکنیم
And you give me that smile
و تو اون لبخند رو تحویل من میدی
Going home in the back of a car
برگشتن به خانه در عقب ماشین
And your hand touches mine
و دست تو مال من (دست من) رو لمس می کنه
When we′re done making love
And you look up and give me those eyes
و تو بالارو نگاه میکنی و اون چشمات رو به من میدی
‘Cause all of the small things that you do
چون تمام اون چیزای کوچیکی که انجام میدی
Are what remind me why I fell for you
یادم میندازه چرا عاشقت شدم
And when we’re apart, and I′m missing you
I close my eyes and all I see is you
چشمام رو میبندم و تمام چیزی که می بینم تویی
And the small things you do
و تمام چیزای کوچیکی که انجام میدی
When you call me at night while you′re out
Getting high with your friends (high with your friends)
بالا رفتن با دوستان خود (بالا بودن با دوستان خود)
Every “hi”, every “bye”, every “I love you” you’ve ever said
همه ی “سلام”، همه ی “خداحافظی”، همه ی “دوستت دارم” هایی که گفتی
(You′ve ever said)
(You′ve ever said)
‘Cause all of the small things that you do
چون تمام اون چیزای کوچیکی که انجام میدی
Are what remind me why I fell for you
یادم میندازه چرا عاشقت شدم
And when we′re apart, and I’m missing you
I close my eyes and all I see is you
چشمام رو میبندم و تمام چیزی که می بینم تویی
And the small things you do
و تمام چیزای کوچیکی که انجام میدی
When we′re done making love
And you look up and give me those eyes
و تو بالارو نگاه میکنی و اون چشمات رو به من میدی
‘Cause all of the small things that you do
چون تمام اون چیزای کوچیکی که انجام میدی
Are what remind me why I fell for you
یادم میندازه چرا عاشقت شدم
And when we’re apart, and I′m missing you
And when we’re apart, and I′m missing you
I close my eyes and all I see is you
چشمام رو میبندم و تمام چیزی که می بینم تویی
And the small things you do
و تمام چیزای کوچیکی که انجام میدی
All the small things you do
تمام چیزهای کوچکی که انجام دادی


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ new west به اسم those eyes“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ I wanna be yours از arctic monkeys

اهنگ I wanna be yours از arctic monkeys

دانلود اهنگ I Wanna Be Yours از Arctic Monkeys

I wanna be your vacuum cleaner
من میخوام جاروبرقیت باشم

Breathing in your dust
نفس بکشم تو گرد و غبارت

I wanna be your Ford Cortina
من میخوام ford cortina ی تو باشم

I will never rust
و هیچوقت زنگ نمیزنم

If you like your coffee hot
اگر تو هم مثل قهوت هاتی

Let me be your coffee pot
بزار من قوری قهوت باشم

You call the shots, babe

تو شلیک هارو صدا زدی، عزیزم
I just wanna be yours
من فقط میخوام مال تو باشم

Secrets I have held in my heart
رازهایی که دارمو تو قلبم نگه داشته بودم

Are harder to hide than I thought
سخت‌ترند تا مخفی ازون چیزی که فکرشو میکردم

Maybe I just wanna be yours
شاید فقط بخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Let me be your ′leccy meter
بذار “لسی متر” تو باشم

And I’ll never run out
و من هرگز فرار نخواهم کرد

Let me be the portable heater
بذار من بخاری قابل حمل تو باشم

That you′ll get cold without
که بدون اون سردت میشه

I wanna be your setting lotion
من میخوام محل شستشوت باشم

Hold your hair in deep devotion (I’ll be)
با صمیمیت عمیق موهات رو نگه دارم

At least as deep as the Pacific Ocean
حداقل به عمق اقیانوس آرام

Now I wanna be yours
حالا می خوام مال تو باشم

Secrets I have held in my heart
رازهایی که دارمو تو قلبم نگه داشته بودم

Are harder to hide than I thought
سخت‌ترند تا مخفی ازون چیزی که فکرشو میکردم

Maybe I just wanna be yours
شاید فقط بخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

I wanna be your vacuum cleaner (Wanna be yours)
من می خوام جاروبرقیت باشم (می خواهم مال شما باشم)

Breathing in your dust (Wanna be yours)
گرد و غبارتو نفس بکشم

I wanna be your Ford Cortina (Wanna be yours)
من می خوام فورد کورتینات باشم (می خوام مال تو باشم)

I will never rust (Wanna be yours)
هیچوقت خراب نمیشم (می خواهم مال تو باشم)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
من فقط میخوام مال تو باشم (میخوام مال تو باشم)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
من فقط میخوام مال تو باشم (میخوام مال تو باشم)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
من فقط میخوام مال تو باشم (میخوام مال تو باشم)


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ arctic monkeys به اسم I wanna be yours“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید