آهنگ انگلیسی

دانلود اهنگ another love از tom odell

اهنگ another love از tom odell

دانلود اهنگ Another Love از Tom Odell

I want to take you somewhere
میخوام ببرمت یه جایى
So you know I care
که بدونى بهت اهمیت میدم
But it’s so cold
اما هوا خیلى سرده
And I don’t know where
و نمیدونم کجا بریم
I brought you daffodils in a pretty string
برات گل نرگس با یک روبان خوشگل آوردم
But they won’t flower like they did last spring
اما دیگه مثل بهار پارسال گل نمیدن
And I want to kiss you
میخوام ببوسمت
Make you feel alright
و بهت احساس خوبى بدم
I’m just so tired to share my nights
اما خسته تر از اونم که شب هایم رو سهیم بشم
I want to cry and I want to love
میخوام گریه کنم و میخوام عشق بورزم
But all my tears have been used up
اما همه ى اشکهایم قبلا تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
And if somebody hurts you
اگر کسى بخواد بهت آسیب برسونه
I want to fight
میخوام بجنگم
But my hand’s been broken one too many times
ولى دست هایم شکسته ، یکیشون چندین بار
So I use my voice I’ll be so fucking rude
پس از صدایم استفاده میکنم و حسابى گستاخى و بى ادبى میکنم
Words they always win
کلمات همیشه برنده اند ،
But I know I’ll lose
اما من میدونم که میبازم
And I’d sing a song that’d be just ours
میخوام برات یه آهنگى بخونم که فقط مال من و تو باشه
But I sang ’em all to another heart
اما همه ى آهنگ ها رو قبلا براى یه قلب دیگه خوندم
And I want to cry I want to learn to love
میخوام گریه کنم و میخوام که عشق ورز یدن رو یاد بگیرم
But all my tears have been used up
اما تمام اشکهام تا آخرش مصرف شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
And I’d sing a song that’d be just ours
میخوام برات یه آهنگى بخونم که فقط مال من و تو باشه
But I sang ’em all to another heart
اما همه ى آهنگ ها رو قبلا براى یه قلب دیگه خوندم
And I want to cry I want to fall in love
میخوام گریه کنم و میخوام عاشق بشم
But all my tears have been used up
اما همه ى اشکهایم قبلا تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن
On another love another love
در راه عشقى دیگر ، عشقى دیگر
All my tears have been used up
تمام اشکهایم تا آخرش خرج شدن

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ tom odell به اسم another love“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ flying از tom odell

اهنگ flying از tom odell

دانلود اهنگ Flying از Tom Odell

And I’m coming home
London in the rain
Driving real slow in the fast lane
Feeling kinda stressed
Trying to get drunk
Problem with the rich kids is that they’re no fun

Right now I’m flying
So come and take a shot at me
Not scared of dying
It’s sad how sad this life can be

Driving through the clouds
Picking all the bad ones out the crowd
Had a bad month
Had a bad year
Had a bad time getting over my fears

Right now I’m flying
So come and take a shot at me
Not scared of dying
It’s sad how

I don’t wanna talk about my problems
I don’t wanna tell another lie
I don’t wanna write another love song
I don’t wanna even fucking try
Everybody hurts sometimes
Everybody hurts sometimes
Everybody hurts sometimes
Everybody

Right now I’m flying
So come and take a shot at me
Not scared of dying
It’s sad how sad this life can be


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ tom odell به اسم flying“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ glimpse of us از joji

اهنگ glimpse of us از joji

دانلود اهنگ Glimpse Of Us از Joji

She′d take the world off my shoulders
اون دنیا رو از روی شونه من برداشت

If it was ever hard to move
هر موقع که حرکت واسم سخت می شد

She’d turn the rain to a rainbow
اون بارون رو به رنگین کمون تبدیل می کنه

When I was living in the blue
وقتی که تو غم زندگی می کردم

Why then, if she′s so perfect?
پس چرا، اگه اون خیلی عالیه (کامله)؟

Do I still wish that it was you?
هنوز آرزو می کنم که اون تو بودی؟

Perfect don’t mean that it’s working
بی نقص به این معنی نیست که خوب کنار میایم

So what can I do? (Ooh)
پس من چکار می تونم بکنم؟ (اوه)

When you′re out of sight in my mind
وقتی توی ذهنم از دیدم خارج شدی

′Cause sometimes I look in her eyes
چون بعضی وقتا به چشماش نگاه می کنم

And that’s where I find a glimpse of us
و اونجاست که تصویر خودمون رو پیدا می کنم

And I try to fall for her touch
و سعی می کنم عاشق لمسش بشم

But I′m thinking of the way it was
اما من به این فکر می کنم که اینطور بود

Said, “I’m fine” and said, “I moved on”
گفتم، من خوبم و گفتم، قبلیو فراموش کردم

I′m only here passing time in her arms
ولی اینجا دارم تو آغوشش فقط وقتمو می گذرونم

Hoping I’ll find a glimpse of us
به امید اینکه تصویر خودمون رو پیدا کنم

Tell me he savors your glory
بهم میگی از افتخارت لذت می بره

Does he laugh the way I did?
اونجور که من می خندیدم می خنده؟

Is this a part of your story?
اینم بخشی از داستانته؟

One that I had never lived
داستانی که هرگز زندگیش نکردم

Maybe one day you′ll feel lonely
شاید یه روز احساس تنهایی کنی

And in his eyes, you’ll get a glimpse
و توی چشماش، یه تصویر می بینی

Maybe you’ll start slippin′ slowly and find me again
شاید بهتر باشه که کم‌کم شروع به لغزش کنی و دوباره منو پیدا کنی

When you′re out of sight in my mind
وقتی توی ذهنم از دیدم خارج شدی

′Cause sometimes I look in her eyes
چون بعضی وقتا به چشماش نگاه می کنم

And that’s where I find a glimpse of us
و اونجاست که تصویر خودمون رو پیدا می کنم

And I try to fall for her touch
و سعی می کنم عاشق لمسش بشم

But I′m thinking of the way it was
اما من به این فکر می کنم که اینطور بود

Said, “I’m fine” and said, “I moved on”
گفتم، من خوبم و گفتم، قبلیو فراموش کردم

I′m only here passing time in her arms
ولی اینجا دارم تو آغوشش فقط وقتمو می گذرونم

Hoping I’ll find a glimpse of us
به امید اینکه تصویر خودمون رو پیدا کنم

Ooh-ooh-ooh
اووه-اووه-اووه

Ooh-ooh-ooh
اووه-اووه-اووه

 ‘Cause sometimes I look in her eyes
چون بعضی وقتا به چشماش نگاه می کنم

And that’s where I find a glimpse of us
و اونجاست که تصویر خودمون رو پیدا می کنم

And I try to fall for her touch
و سعی می کنم عاشق لمسش بشم

But I′m thinking of the way it was
اما من به این فکر می کنم که اینطور بود

Said, “Im fine” and said, “I moved on”
گفتم، من خوبم و گفتم، قبلیو فراموش کردم

Im only here passing time in her arms
ولی اینجا دارم تو آغوشش فقط وقتمو می گذرونم

Hoping I′ll find a glimpse of us
به امید اینکه تصویر خودمون رو پیدا کنم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ joji به اسم glimpse of us“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ I dont care how long it takes از d4vd

اهنگ I dont care how long it takes از d4vd

دانلود اهنگ I Dont Care How Long It Takes از D4Vd

Watch the sunrise along the coast
As we’re both getting old
I can’t describe what I’m feeling
And all I know is we’re going home
So please don’t let me go, oh
Don’t let me go, oh-oh-oh
And if it’s right
I don’t care how long it takes
As long as I’m with you
I’ve got a smile on my face
Save your tears, it’ll be okay
All I know is you’re here with me
Oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh
Watch the sunrise as we’re getting old, oh-oh
I can’t describe, whoa-oh
I wish I could live through every memory again
Just one more time before we float off in the wind
And all the time we spent
Waiting for the light to take us in
Have been the greatest moments of my life
I don’t care how long it takes
As long as I’m with you, I’ve got a smile on my face
Save your tears, it’ll be okay, ay, ay, ay, ay, ay-ay-ay-ay
Yeah, if with me
Oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh
I can’t describe, oh, oh

ترجمه اهنگ

طلوع خورشید را در کنار ساحل تماشا کنید
چون هردو داریم پیر میشیم
نمی توانم آنچه را که دارم توصیف کنم
و تنها چیزی که می دانم این است که به خانه می رویم
پس لطفا اجازه نده بروم، اوه
اجازه نده بروم، اوه اوه
و اگر درست باشد
برام مهم نیست چقدر طول میکشه
تا زمانی که من با شما هستم
لبخندی روی لبم نشسته است
اشک هایت را حفظ کن، درست می شود
تنها چیزی که می دانم این است که تو اینجا با من هستی
اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه
طلوع خورشید را تماشا کن که داریم پیر می شویم، اوه اوه
نمی توانم توصیف کنم، اوه-اوه
کاش می توانستم دوباره تمام خاطراتم را زنده کنم
فقط یک بار دیگر قبل از اینکه در باد شناور شویم
و تمام زمانی که صرف کردیم
منتظریم تا نور ما را به داخل ببرد
بهترین لحظات زندگی من بوده است
برام مهم نیست چقدر طول میکشه
تا زمانی که با تو هستم، لبخند بر لبانم است
اشک هایت را حفظ کن، درست می شود
آره اگه با من باشه
اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه
نمی توانم توصیف کنم، اوه، اوه


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ d4vd به اسم I dont care how long it takes“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ those eyes از new west

اهنگ those eyes از new west

دانلود اهنگ Those Eyes از New West

When we′re out in a crowd laughing loud
And nobody knows why
و هیچ کس نمی داند چرا
When we’re lost at a club, getting drunk
وقتی تو کلاب گم میشیم. مست میکنیم
And you give me that smile
و تو اون لبخند رو تحویل من میدی
Going home in the back of a car
برگشتن به خانه در عقب ماشین
And your hand touches mine
و دست تو مال من (دست من) رو لمس می کنه
When we′re done making love
And you look up and give me those eyes
و تو بالارو نگاه میکنی و اون چشمات رو به من میدی
‘Cause all of the small things that you do
چون تمام اون چیزای کوچیکی که انجام میدی
Are what remind me why I fell for you
یادم میندازه چرا عاشقت شدم
And when we’re apart, and I′m missing you
I close my eyes and all I see is you
چشمام رو میبندم و تمام چیزی که می بینم تویی
And the small things you do
و تمام چیزای کوچیکی که انجام میدی
When you call me at night while you′re out
Getting high with your friends (high with your friends)
بالا رفتن با دوستان خود (بالا بودن با دوستان خود)
Every “hi”, every “bye”, every “I love you” you’ve ever said
همه ی “سلام”، همه ی “خداحافظی”، همه ی “دوستت دارم” هایی که گفتی
(You′ve ever said)
(You′ve ever said)
‘Cause all of the small things that you do
چون تمام اون چیزای کوچیکی که انجام میدی
Are what remind me why I fell for you
یادم میندازه چرا عاشقت شدم
And when we′re apart, and I’m missing you
I close my eyes and all I see is you
چشمام رو میبندم و تمام چیزی که می بینم تویی
And the small things you do
و تمام چیزای کوچیکی که انجام میدی
When we′re done making love
And you look up and give me those eyes
و تو بالارو نگاه میکنی و اون چشمات رو به من میدی
‘Cause all of the small things that you do
چون تمام اون چیزای کوچیکی که انجام میدی
Are what remind me why I fell for you
یادم میندازه چرا عاشقت شدم
And when we’re apart, and I′m missing you
And when we’re apart, and I′m missing you
I close my eyes and all I see is you
چشمام رو میبندم و تمام چیزی که می بینم تویی
And the small things you do
و تمام چیزای کوچیکی که انجام میدی
All the small things you do
تمام چیزهای کوچکی که انجام دادی


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ new west به اسم those eyes“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ I wanna be yours از arctic monkeys

اهنگ I wanna be yours از arctic monkeys

دانلود اهنگ I Wanna Be Yours از Arctic Monkeys

I wanna be your vacuum cleaner
من میخوام جاروبرقیت باشم

Breathing in your dust
نفس بکشم تو گرد و غبارت

I wanna be your Ford Cortina
من میخوام ford cortina ی تو باشم

I will never rust
و هیچوقت زنگ نمیزنم

If you like your coffee hot
اگر تو هم مثل قهوت هاتی

Let me be your coffee pot
بزار من قوری قهوت باشم

You call the shots, babe

تو شلیک هارو صدا زدی، عزیزم
I just wanna be yours
من فقط میخوام مال تو باشم

Secrets I have held in my heart
رازهایی که دارمو تو قلبم نگه داشته بودم

Are harder to hide than I thought
سخت‌ترند تا مخفی ازون چیزی که فکرشو میکردم

Maybe I just wanna be yours
شاید فقط بخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Let me be your ′leccy meter
بذار “لسی متر” تو باشم

And I’ll never run out
و من هرگز فرار نخواهم کرد

Let me be the portable heater
بذار من بخاری قابل حمل تو باشم

That you′ll get cold without
که بدون اون سردت میشه

I wanna be your setting lotion
من میخوام محل شستشوت باشم

Hold your hair in deep devotion (I’ll be)
با صمیمیت عمیق موهات رو نگه دارم

At least as deep as the Pacific Ocean
حداقل به عمق اقیانوس آرام

Now I wanna be yours
حالا می خوام مال تو باشم

Secrets I have held in my heart
رازهایی که دارمو تو قلبم نگه داشته بودم

Are harder to hide than I thought
سخت‌ترند تا مخفی ازون چیزی که فکرشو میکردم

Maybe I just wanna be yours
شاید فقط بخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

I wanna be yours
میخوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

Wanna be yours
می خوام مال تو باشم

I wanna be your vacuum cleaner (Wanna be yours)
من می خوام جاروبرقیت باشم (می خواهم مال شما باشم)

Breathing in your dust (Wanna be yours)
گرد و غبارتو نفس بکشم

I wanna be your Ford Cortina (Wanna be yours)
من می خوام فورد کورتینات باشم (می خوام مال تو باشم)

I will never rust (Wanna be yours)
هیچوقت خراب نمیشم (می خواهم مال تو باشم)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
من فقط میخوام مال تو باشم (میخوام مال تو باشم)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
من فقط میخوام مال تو باشم (میخوام مال تو باشم)

I just wanna be yours (Wanna be yours)
من فقط میخوام مال تو باشم (میخوام مال تو باشم)


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ arctic monkeys به اسم I wanna be yours“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ closed doors از Ismail

اهنگ closed doors از Ismail

دانلود اهنگ Closed Doors از Ismail

هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ Ismail به اسم closed doors“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ shape of my heart از Sting

اهنگ shape of my heart از Sting

دانلود اهنگ Shape Of My Heart از Sting

He deals the cards as a meditation
او برای مدیتیشن ورق بازی میکنه
And those he plays never suspect
و کسانی که باهاش بازی می کنن بهش شک نمی کنن
He doesn’t play for the money he wins
او به خاطر پول بازی نمیکنه
He don’t play for respect
او برای احترام بازی نمیکنه
He deals the cards to find the answer
با کارتها بازی می کنه كه جوابو پیدا کنه
The sacred geometry of chance
محاسبه پر ارزش احتمالات
The hidden law of a probable outcome
قانونی پنهان از نتیجه احتمالی
The numbers lead a dance
اعداد رقصی به پا می کنند
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم كه پیک، شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دونم که خاج سلاح جنگه
I know that diamonds mean money for this art
می دانم كه الماس ها (خشت) در این هنر به معنای پول هستن
But that’s not the shape of my heart
اما این (دل) شكل قلب من نیست
He may play the Jack of diamonds
شاید سرباز خشت را بازی کنه
He may lay the Queen of spades
ممکنه بی بی پیک را رو کنه
He may conceal a King in his hand
شاید یک شاه را در دستش پنهان کند
While the memory of it fades
زمانی که از خاطر محو میشود
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم كه پیک، شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دونم که خاج سلاح جنگه
I know that diamonds mean money for this art
می دانم كه الماس ها (خشت) در این هنر به معنای پولند
But that’s not the shape of my heart
اما این (دل) شكل قلب من نیست
That’s not the shape, the shape of my heart
اون این شکلی نیست، شکل قلب من

And if I told you that I loved you
و اگه بهت می گفتم دوسِت دارم
Youd maybe think there’s something wrong
شاید فکر می کردی یه چیزی جور در نمیاد
I’m not a man of too many faces
من مرد چند چهره ای نیستم
The mask I wear is one
من فقط یه ماسک میزنم
But those who speak know nothing
كسایی كه حرف می زنند چیزی نمی دانند
And find out to their cost
و به بهای خودشان می فهمند
Like those who curse their luck in too many places
مانند كسانی كه برای شانس آنها، نفرینی را در چندین محل قرار داده اند
And those who fear a loss
و آنها که از باخت می ترسند
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم كه پیک، شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دونم که خاج سلاح جنگه
I know that diamonds mean money for this art
می دانم كه الماس ها (خشت) در این هنر به معنای پولند
But that’s not the shape of my heart
اما این (دل) شكل قلب من نیست
Thats not the shape of my heart
اون شکل قلب من نیست
That’s not the shape, the shape of my heart
اون این شکلی نیست، شکل قلب من


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ Sting به اسم shape of my heart“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ daylight از david kushner

daylightاهنگ daylight از david kushner

دانلود اهنگ Daylight از David Kushner

[Verse 1]

Telling myself I won’t go there

Oh, but I know that I won’t care

Tryna wash away all the blood I’ve spilt

This lust is a burden that we both share

Two sinners can’t atone from a lone prayer

Souls tied, intertwined by pride and guilt

به خودم می گم اونجا نمیرم

آه، اما می دونم اهمیت نمیدم

سعی می کنم تمام خون هایی که ریختم رو پاک کنم

این هوس و میل باری است که هر دوی ما در آن شریک هستیم

دو گناهکار نمی توانند از یک دعای تنها کفاره بدهند

روح ها به واسطه غرور و گناه در هم تنیده شده اند

[Pre-Chorus]

(Ooh) There’s darkness in the distance

From the way that I’ve been livin’

(Ooh) But I know I can’t resist it

( آه ) تاریکی در دوردست وجود دارد

از نحوه ای که من زندگی می کنم

اما می دونم نمی تونم در مقابلش مقاومت کنم

[Chorus]

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin’ all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin’ from thе daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

Oh, I love it and I hatе it at the same time

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

من و تو از یک انگور سم را نوشیده ایم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

تمام گناهنمان را از نور صبحگاهی پنهان کرده ایم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

(same vine در واقع اشاره به همان داستان سقوط از بهشت در انجیل است و poison همان وسوسه گناه است. شخصیت اصلی آهنگ ترجیح می دهد در حال حاضر احساس درستی داشته باشد تا اینکه همه چیز را رها کند. )

[Verse 2]

Tellin’ myself it’s the last time

Can you spare any mercy that you might find

If I’m down on my knees again?

Deep down, way down, Lord, I try

Try to follow your light, but it’s nighttime

Please don’t leave me in the end

به خودم میگم این بار آخر هست

اگر من دوباره به زانو در بیایم

می توانی از هر رحمتی که ممکن است پیدا کنی بگذری

در اعماق وجود، خیلی پایین، خدایا، من تلاش خود را کردم

سعی کردم نورت را دنبال کنم، اما الان شب هست

لطفا در نهایت مرا رها نکن

( شخصیت اصلی آهنگ تلاش می کند از بسیاری چیزها بگذرد اما باز هم نمی تواند نتیجه موقعیتی که در آن است را عوض کند و باز هم به راه گذشته باز می گردد. )

[Pre-Chorus]

(Ooh) There’s darkness in the distance

I’m beggin’ for forgiveness

(Ooh) But I know I might resist it, oh

( آه ) تاریکی در دوردست وجود دارد

برای بخشیده شدن التماس می کنم

( آه ) اما می دانم ممکن است در برابرش مقاومت کنم

[Chorus]

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin’ all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

Oh, I love it and I hate it at the same time

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin’ all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

From the daylight, runnin’ from the daylight

Oh, I love it and I hate it at the same time

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

من و تو از یک انگور سم را نوشیده ایم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

تمام گناهنمان را از نور صبحگاهی پنهان کرده ایم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

من و تو از یک انگور سم را نوشیده ایم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم

تمام گناهنمان را از نور صبحگاهی پنهان کرده ایم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

از نور صبحگاهی، از نور صبحگاهی فرار می کنیم

آه، همزمان هم دوستش دارم هم از آن متنفرم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ david kushner به اسم daylight“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ the night we met از lord huron

اهنگ the night we met از lord huron

دانلود اهنگ The Night We Met از Lord Huron

I am not the only traveler
من تنها مسافری نیستم
Who has not repaid his debt
که بدهیشو پرداخت نکرده
I′ve been searching for a trail to follow again
Take me back to the night we met
منو برگردون به شبی که با هم آشنا شدیم
And then I can tell myself
تا من بتونم به خودم بگم
What the hell I’m supposed to do
چه کاری رو باید اون موقع انجام بدم
And then I can tell myself
تا من بتونم به خودم بگم
Not to ride along with you
که باهات این راه رو نیام (این قضیه رو باهات شروع نکنم) با تو همسفر نشم.
I had all and then most of you
من تمام تو رو داشتم و بعدش بیشترت رو،
Some and now none of you
یکم از تورو ، و الان هیچی از تورو ندارم … (به مرور از دستت دادم)
Take me back to the night we met
منو برگردون به شبی که با هم آشنا شدیم

I don′t know what I’m supposed to do
Haunted by the ghost of you
تسخیر شده توسط روح تو
Oh, take me back to the night we met
اوه ، منو برگردون به شبی ک باهم اشنا شدیم
When the night was full of terror
وقتی ک شب پر از ترس بود
And your eyes were filled with tears
و چشمانت پر از اشک بود
When you had not touched me yet
زمانی ک هنوز منو لمس نکرده بودی
Oh, take me back to the night we met
اوه ، منو برگردون به شبی ک باهم اشنا شدیم
I had all and then most of you
من تمام تو رو داشتم و بعدش بیشترت رو،
Some and now none of you
یکم از تورو ، و الان هیچی از تورو ندارم … (به مرور از دستت دادم)
Take me back to the night we met
منو برگردون به شبی که با هم آشنا شدیم
I don’t know what I′m supposed to do
Haunted by the ghost of you
تسخیر شده توسط روح تو
Take me back to the night we met
منو برگردون به شبی که با هم آشنا شدیم


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگ lord huron به اسم the night we met“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید