آهنگ رپ

دانلود آهنگ eminem beautiful | خودتو بزار جای من ببینم چه حسی داری

دانلود آهنگ eminem beautiful | خودتو بزار جای من ببینم چه حسی داری

$Post_Title

Lately I′ve been hard to reach
جدیدا رسیدن به من سخت شده

I’ve been too long on my own
خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world where they can be alone
هرکسی دنیای شخصی خودشو داره، جایی که می تونن توش تنها باشه

Are you calling me?
داری منو صدا میکنی؟

Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me
داری سراغ من رو می گیری؟

I′m reaching out for you?
من دارم دنبال تو میام؟

I’m just so f—ng depressed, I just can seem to get out this slump
من به طرز وحشتناکی افسرده ام، فکرم نکنم بتونم از این باتلاق خلاص بشم

If I could just get over this hump but I need something to pull me out this dump
فقط اگه از این حالت دربیام،اما باید یه چیزی باشه که امیدوارم کنه تا بتونم ازش رد بشم

I took my bruises, took my lumps fell down and I got right back up
کبودیامو از بین بردم، تاولامو از بین بردم افتادم و یک راست بلند شدم

But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up
فقط به یه جرقه واسه رو به راه شدن نیاز دارم که باعث بشه دوباره میکروفن رو بردارم

I don’t know how or why or when I ended up in this position I′m in
نمی دونم چجوری چرا و کی توی این موقعیت فعلیم قرار گرفتم

I′m starting to feel distant again so I decided just to pick this pen
دوباره احساس می کنم دارم دور میشم پس فقط مصمم شدم برای برداشتن این قلم

Up and try to make an attempt to vent but I just can’t admit
و سعی کنم که خودمو خالی کنم اما من نمی تونم قبول کنم

Or come to grips with the fact that I may be done with rap ineed a new outlet
یا خفه بشم با این حقیقت که شاید دیگه رپ رو بذارم کنار

I know some s–t′s so hard to swallow
میدونم قورت دادن بعضی چیزا خیلی سخته

And I just can’t sit back and wallow
ولی نمیتونم یه جا بشینم و غلت بزنم…

In my own sorrow but I know one fact, I′ll be one tough act to follow
توی غم خودم اما اینو میدونم که کسی میشم که تقلید ازش خیلی سخته

One tough act to follow
یک الگو رفتاری برای تبعیت

I’ll be one tough act to follow
یه بی همتا میشم که تقلید ازش سخته

Here today, gone tomorrow
امروز اینجاست، فردا میره

But you have to walk a thousand miles
ولی تو باید هزاران مایل راه بری…

In my shoes, just to see
با کفش های من (جای من باشی) تا ببینی

What it′s like, to be me
چجوری جای من باشی منم جای تو باشم

I’ll be you, let’s trade shoes
و من هم میام جای تو، بیا کفش هامون رو عوض کنیم

Just to see what it′d be like to
تا ببینم چجوریه

Feel your pain, you feel mine
…من درد تو رو احساس کنم و تو درد های من رو احساس کنی

Go inside each other′s mind
توی ذهن هم دیگر بریم

Just to see what we find
که فقط ببینیم چی پیدا می کنیم

Look at s–t through each other’s eyes
با چشمای همدیگه به چیزها نگاه کنیم

But don′t let ’em say you ain′t beautiful, oh oh
اما فقط نگذار بهت بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

So don’t let ′em say you ain’t beautiful, oh oh
پس بهشون اجازه نده که بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

I think I’m starting to lose my sense of humor
فکر میکنم دارم حس شوخ طبعی م رو از دست میدم

Everything is so tense and gloom
همه چی تیره و افسرده کننده اس

I almost feel like I gotta check the temperature in the room just as soon
من از شدت سردی احساس، باید دمای اتاق رو چک کنم وقتی که

As I walk in it′s like all eyes on me so I try to avoid any eye contact
وارد میشم انگار همۀ نگاه ها رو منه، سعی می کنم فقط با کسی چشم تو چشم نشم

′Cause if I do that then it opens a door for conversation like I want that
چون اگه این کارو نکنم انگار در رو واسه صحبت باز گزاشتم اینگار اینو می خواستم

I’m not looking for extra attention I just want to be just like you
من دنبال توجه بيشتري نيسم، من فقط ميخوام مثل تو باشم

Blend in with the rest of the room
و با بقیه آدمای تو اتاق بُر بخورم

Maybe just point me to the closest restroom
شاید منو بفرستن به نزدیک ترین توالت

I don′t need no f—-ng man servant trying to follow me around and wipe my a–
من هیچ پیش خدمت یا دستیاری رو نمی خوام بخواد دنبال من بیاد ک*.ن.م رو پاک کنه

Laugh at every single joke I crack and half of them ain’t even funny like
و به همه جوک هام بخنده، در حالی که نصفشون حتی باحالم نیستن

“Ah! Marshall, you′re so funny man, you should be a comedian, god damn!”
آی مارشال (نام کوچک امینم)، خیلی خنده داریا باید کمدین می شدی، لعنت خدایا

Unfortunately I am, but I just hide behind the tears of a clown
متاسفانه من یه کمدین هستم، اما پشت اشک های یه دلقک پنهان میشم

So why don’t you all sit down?
پس چرا همتون نمی شینید؟

Listen to the tale I′m about to tell
به داستانی که می خوام براتون تعریف کنم گوش بدید

Hell, we don’t gotta trade our shoes
به جهنم، ما قرار نیست کفشامونو عوض کنیم (جای هم دیگه باشیم)

And you ain’t gotta walk no thousand miles
و تو لازم نیست هزاران مایل راه بری

In my shoes, just to see
با کفش های من (جای من باشی) تا ببینی

What it′s like, to be me
چجوری جای من باشی منم جای تو باشم

I’ll be you, let’s trade shoes
و من هم میام جای تو، بیا کفش هامون رو عوض کنیم

Just to see what it′d be like to
تا ببینم چجوریه

Feel your pain, you feel mine
…من درد تو رو احساس کنم و تو درد های من رو احساس کنی

Go inside each other′s mind
توی ذهن هم دیگر بریم

Just to see what we find
که فقط ببینیم چی پیدا می کنیم

Look at s–t through each other’s eyes
با چشمای همدیگه به چیزها نگاه کنیم

But don′t let ’em say you ain′t beautiful, oh oh
اما فقط نگذار بهت بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

So don’t let ′em say you ain’t beautiful, oh oh
پس بهشون اجازه نده که بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—d just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

Nobody asked for life to deal us with these b—-it hands we’re dealt
هیچکس زندگی با این مرخرفاتی که باهاشون سر و کار داریم نخواسته

We have to take these cards ourselves and flip them, don′t expect no help
باید خودمون این کارت هارو برداریم برشون گردونیم، توقع هیچ کمکی نداشته باشیم

Now I could have either just sat on my ass and pissed and moaned
حالا یا فقط میتونم سرجام بشینم و آه و ناله کنم

Or take this situation in which I’m placed in and get up and get my own
یا مسئولیت این وضعیتی که توشم رو بعهده بگیرم و بلند بشم و روی پای خودم بایستم

I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags
من هیچ وقت از اون دسته بچه هایی که چمدون به دست پشت در منتظر میمونن نبودم

Who sat on the porch and hoped and prayed for a dad to show up who never did
از اونایی که توی بالکن می نشستن و برای اومدن پدری دعا می کردن، که هیچ وقت نمی اومد

I just wanted to fit in at every single place every school i went
من به هرجایی، و هر مدرسه ای که می رفتم، فقط میخواستم خودم رو جا بندازم و با بقیه قاطی بشم

I dreamed of being that cool kid even if it meant acting stupid
من آرزو می کردم که اون بچه باحاله باشم، حتی اگه باید احمقانه رفتار میکردم

Aunt Edna always told me keep makin′ that face it’ll get stuck like that
خاله ادنا همیشه می گفت اگه اون چهره رو همونطور نگه داری همونجوری می مونه

Meanwhile I′m just standin’ there holdin’ my tongue tryna talk like this
در ضمن منم همونجا وایمیستادم زبونم رو در می آوردم و اینجوری حرف می زدم

′Til I stuck my tongue on that frozen stop sign pole at eight years old
بالاخره زبونم به علامت توقف یخ زده گیر کرد وقتی ۸ سالم بود

I learned my lesson then cause i wasn′t tryna impress my friends no mo’
بالاخره درسم رو یاد گرفتم و دیگه تلاش نکردم دوستام رو تحت تاثیر قرار بگیرم
But I already told you my whole life story
ولی من تا الان تمام زندگيمو براتون گفتم

Not just based on my description
نه فقط بر اساس توضيحات من

′Cause where you see it from where you’re sitting
چون جلوی پای خودتو میبینی (همونجایی که نشستی رو میبینی)

Is probably 110% different
احتمالا ۱۱۰% با واقعیت فرق داره

I guess we would have to walk a mile in each other′s shoes, at least
آخرش فکر کنم باید یه مایلی بریم توی کفش های همدیگه

What size you wear? I wear tens let’s see if you can fit your feet
سایز پات چنده؟ من شماره ده می پوشم، بذار ببینیم اندازه ت میشه یا نه

In my shoes, just to see
با کفش های من (جای من باشی) تا ببینی

What it′s like, to be me
چجوری جای من باشی منم جای تو باشم

I’ll be you, let’s trade shoes
و من هم میام جای تو، بیا کفش هامون رو عوض کنیم

Just to see what it′d be like to
تا ببینم چجوریه

Feel your pain, you feel mine
…من درد تو رو احساس کنم و تو درد های من رو احساس کنی

Go inside each others mind
توی ذهن هم دیگر بریم

Just to see what we find
که فقط ببینیم چی پیدا می کنیم

Look at s–t through each other’s eyes
با چشمای همدیگه به چیزها نگاه کنیم

But don′t let ’em say you ain′t beautiful, oh oh
اما فقط نگذار بهت بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

So dont let ′em say you ain’t beautiful, oh oh
پس بهشون اجازه نده که بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

Lately Ive been hard to reach
تازگیا، زیاد در دسترس نیستم

I′ve been too long on my own
خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world where they can be alone
هرکسی دنیای شخصی خودشو داره،جایی که می تونن توش تنها باشه

Are you calling me?
داری منو صدا میکنی؟

Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me?
داری برای رسیدن به من تلاش میکنی؟

Im reaching out for you?
من دارم دنبال تو میام؟

Yeah
اره

To my babies
برای همه عزيزانم

Stay strong
قوی بمونيد

Daddy will be home soon
بابا به زودی مياد خونه

And to the rest of the world
و براي بقيه دنيا

God gave you the shoes that fit you
خدا بهتون كفش هایی داده كه اندازتونه

So put ’em on and wear ′em
پس پاتون کنید و بپوشیدشون

And be yourself, man
و خودتون باشید

Be proud of who you are
به كسی كه هستی افتخار كن

Even if it sounds corny
حتی اگه به نظر بقیه، مسخره باشه

Don’t ever let no one tell you
هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه:

You ain′t beautiful
تو زیبا نیستی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ beautiful eminem | خودتو بزار جای من ببینم چه حسی داری” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ امینم lose yourself

دانلود اهنگ امینم lose yourself

$Post_Title

Intro

Look , if you had one shot , and one opportunity

To seize everything you ever wanted in one moment

!?Would you capture it or just let it slip

ببین، اگه تو یک شانس و یک فرصت

برای بدست آوردن اون چیز هایی که همیشه میخواستی داشتی

تو یک لحظه چه تصمیمی میگرفتی

ازش استفاده میکردی یا فقط از دست میدادی؟!

[:Verse 1]

yo , His palms are sweaty , knees weak , arms are heavy

There’s vomit on his sweater already , mom’s spaghetti

He’s nervous , but on the surface he looks calm and ready

To drop bombs , but he keeps on forgetting

What he wrote down , the whole crowd goes so loud

کف دستاش خیس خیسِ زانو هاش ضعیف، ولی بازو هاش قوی

اسپاگتی مادرش رو روی دسمالش بالا آورده

اعصابش خورد، ولی در ظاهر خونسرد و آماده برای ترکوندن

ولی فراموش کرده که چی نوشته، جمیعت فریاد زنان به طرفش دارن میان

He opens his mouth , but the words won’t come out

He’s chokin how , everybody’s jokin now

The clock’s run out , time’s up , over blau

Snap back to reality , Oh there goes gravity

Oh there goes rabbit , he choked

دهنشو باز میکنه، ولی کلمات بیرون نمیاد

زبونش گرفته، همه دارن بهش میخندن

زمان در حالِ گذرِ، وقت تمام شد

ضربه میزنه به واقعیت، و به اعتباری که رفته

اوه رابیت اونجاست و زبونش گرفته

He’s so mad , but he won’t give up that easy

No, He won’t have it

he knows his whole back’s to these ropes

It don’t matter , he’s dope

He knows that , but he’s broke

He’s so stagnant he knows

خیلی عصبانیِ، ولی به همین راحتی ها بیخیال نمیشه

نه، بیخیال نمیشه

میدونه که راهِ برگشتی نیست و راهش به این طناب گره خورده

مهم نیست که اون چقد خوبه!

میدونه اینو، ولی از درون شکسته

میدونه که جلوی همه خرد شده

When he goes back to this mobile home

that’s when it’s Back to the lab again

yo This ol’ rap shit

He better go capture this moment and hope it don’t pass him

وقتی به خانۀ کوچیکش برمیگرده، انگار دوباره به آزمایشگاه برگشته

اون مثه یه موش آزمایشگاهی اسیر شده

اون بهتره بره و از فرصت هاش استفاده کنه و امیدوار باشه از دستشون نمیده

 

[:Hook]

You better lose yourself in the music , the moment

You own it, you better never let it go

You only get one shot , do not miss your chance to blow

Cause opportunity comes once in a lifetime

 تو بهتره خودتُ با موسیقی یکی کنی، این لحظه

مالِ توئه، بهتره هرگز از دستش ندی

 تو فقط یک شانس داری، نذار تنها شانست از دست بره

 چون این فرصت فقط یک بار تو زندگی رخ میده

[:Verse 2]

This soul’s escaping , through this hole that is gaping

This world is mine for the taking , Make me king

as we move toward a , new world order

A normal life is boring but superstardom’s

close to post mortem It only grows harder

این روح از بدن جدا شده فرار کرده از حفرۀ دهانم

این دنیا ماله منه، برای گرفتنش، از من یک پادشاه میسازه

هر چقدر که ما بریم جلو، دنیای جدیدتری ساخته میشه

این زندگی عادی دیگه یکنواخت شده، اما ستاره شدن هم به مردن نزدیک میشه

این فقط باعث میشه زندگی سخت تر بشه

homie grows hotter , He blows it’s all over

these hoes is all on him , Coast to coast shows

he’s known as the globetrotter

Lonely roads , God only knows

He’s grown farther from home , he’s no father

He goes home and barely knows his own daughter

فقط اشتباهات باعثِ بدبختیا میشن

او به عنوان یک گلوبتراتر شناخته شده

جادۀ تنهایی رو فقط خدا میدونه

او دور از خونه بزرگ شده بدونه هیچ پدری

میره خونه و به زور دختر خودشو میشناسه

But hold your nose ’cause here goes the cold water

These hoes don’t want him no mo’, he’s cold product

They moved on to the next schmoe who flows

He nose dove and sold nada

So the soap opera is told and unfolds

I suppose it’s old partner, but the beat goes on

Da da dum da dum da da

ولی خب نفس هاتونو نگه دارین چون از اینجا میخواد آب سردی رد شه

دیگه فاحشه ها هم اونُ نمیخوان، سرد شده

طرفدارا دارن میرن سمت حریفِ احمقم که

با شعراش داره منُ اذیت میکنه

ولی هنوز هستم و صدای قلبم رو که داره دا دا دم دووم میکنه میشنوم

 

[:Hook]

You better lose yourself in the music , the moment

You own it, you better never let it go

You only get one shot , do not miss your chance to blow

Cause opportunity comes once in a lifetime

 تو بهتره خودتُ با موسیقی یکی کنی، این لحظه

مالِ توئه، بهتره هرگز از دستش ندی

 تو فقط یک شانس داری، نذار تنها شانست از دست بره

 چون این فرصت فقط یک بار تو زندگی رخ میده

[:Verse 3]

No more games , I’m a change what you call rage

Tear this motherfucking roof off like two dogs caged

I was playing in the beginning, the mood all changed

I been chewed up , and spit out, and booed off stage

But I kept rhyming and step writin’ the next cypher

بازی دیگه بسته من عوض شدم، میگی چی عصبیم کرده؟

اشک این مادر*** که روی پشت بوم مثه دوتا سگ گیر اوفتادن

من از اول شروع میکنم ولی الان وضیعت فرق کرده

تف میندازم روی اونایی که منو روی صحنه مسخره کردن

و ادامه میدم به فاقیه بازی، برای سایفر (فری استایل) بعدی

Best believe somebody’s paying the pied piper

All the pain inside amplified by the

Fact that I can’t get by with my nine to five

And I can’t provide the right type of life for my family

Cause man , these Goddamn food stamps don’t buy diapers

دیگه بهترین چیزی که هر کسی میتونه به من بده چند ورق کاغذِ

همۀ دردم از واقعیتیِ که هرگز نمیتونم از ساعت نه تا پنچ کار نکنم

و هنوز نمیتونم یه شعر درست حسابی بنویسم از زندگی برای خانوادم

چونکه مرد، با این کوپن های لعنتی نمیشه یک غذای خوب خرید

And it’s no movie, there’s no Mekhi Phifer, this is my life

And these times are so hard and it’s getting even harder

Trying to feed and water my seed, plus

Teeter totter caught up between being a father and a prima donna

Baby mama drama’s screaming on and

و این فقط یه فیلم نیست، که توش “میکی پیفر” باشه

این داستان زندگی منه، که اون زمان خیلی سخت گذشت، حتی سخت تر هم شد

وقتی تلاش میکنی برا آب و غذا دادنِ بچه ات، به علاوه

اینکه گرفتارِ بالا پایین و تلو خوردنش

Too much for me to wanna

Stay in one spot, another day of monotony

Has gotten me to the point , I’m like a snail

I’ve got to formulate a plot or end up in jail or shot

Success is my only motherfucking option, failure’s not

برای من خیلی زیاده که بخوام

بمونم تو یک رونده یکنواخت و روزامو یکنواخت سر کنم

گرفتی منظورمو، من مثه یک حلزون ام

که فرمول طراحی میکنم یا آخرش زندان میافتم یا گلوله

موفقیت تنها انتخابِ منه، شکست نیست

Mom , I love you, but this trailer’s got to go

I cannot grow old in Salem’s Lot

So here I go is my shot.

Feet fail me not ’cause maybe the only opportunity that I got

مامان دوست دارم، ولی دیگه باید برم دنبال هدفم

بیشتر از این دیگه نمیتونم اینجا بمونم

پس اینجا میرم، این تنها فرصتِ منه

نمیخوام شکست بخورم چون شاید این آخرین فرصتِ من باشه

باید استفاده کنم ازش

You better lose yourself in the music , the moment

You own it, you better never let it go

You only get one shot , do not miss your chance to blow

Cause opportunity comes once in a lifetime

 تو بهتره خودتُ با موسیقی یکی کنی، این لحظه

مالِ توئه، بهتره هرگز از دستش ندی

 تو فقط یک شانس داری، نذار تنها شانست از دست بره

 چون این فرصت فقط یک بار تو زندگی رخ میده

You can do anything you set your mind to , man

تو میتونی هر کاری که توی ذهنتِ رو انجام بدی، مرد


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ lose yourself امینم” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ امینم سوپرمن | superman eminem

دانلود آهنگ امینم سوپرمن | superman eminem

$Post_Title


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ امینم سوپرمن | superman eminem” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ امینم ماکینگ برد | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو

آهنگ امینم ماکینگ برد | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو

$Post_Title

Yeah

I know sometimes things may not always make sense to you right now

می دونم كه بعضی وقتها نه هميشه اتفاقات برای تو در لحظه مفهومی ندارن

But hey, what daddy always tell you?

ولي هی، بابا هميشه بهت چی گفته؟

Straighten up little soldier

صاف وایستا و قوی باش سرباز کوچیکم

Stiffen up that upper lip

لبت و آویزون نکن (ناراحت نباش)

What you crying about?

واسه چی گريه می كنی؟

You got me.

تو منو داری

Hailie, I know you miss your mom, and I know you miss your dad

هیلی (یکی از دخترای امینم) می دونم که دلت برای مامانت تنگ شده. دلت برای بابات هم تنگ شده

When I’m gone but I’m trying to give you the life that I never had

آره خب من رفتم ولي سعی كردم زندگي برات بسازم كه خودم هرگز نداشتم

I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh

ناراحتيت رو می بينم، حتي اگه لبخند میزنی و میخندی

I can see it in your eyes, deep inside you want to cry

میتونم اینو توی چشمات ببینم که در عمق وجودت میخوای گریه کنی

‘Cause you’re scared, I ain’t there?

دليل ترسيدنت اين بود كه من اونجا نبودم؟

Daddy’s with you in your prayers

بابا همیشه تو دعاهات باهات هست

No more crying, wipe them tears

ديگه گريه نكن، اشكاتو پاک كن

Daddy’s here, no more nightmares

بابا الان اینجاس؛ دیگه کابوسی نمی بینی

We gon’ pull together through it, we gon’ do it

مي‌ريم كه دوباره با هم باشيم، اين كار رو انجام مي ديم

Lainie Uncle’s crazy, ain’t he?

لینی (اون دختر دیگه ی امینم) حتما عموت دیوونس مگه نه؟

Yeah, but he loves you girl and you better know it

آره اما دختر اون تو رو دوست داره، خودت بهتر مي‌دونی

We’re all we got in this world

ما همه چیزِ همدیگه هستیم

When it spins, when it swirls

When it whirls, when it twirls

وقتی زمین میچرخه و دنیا میگذره

Two little beautiful girls

دو تا دختر قشنگ

Lookin’ puzzled, in a daze

گيج به اين پازل نگاه مي‌كنید

I know it’s confusing you

مي‌دونم كه دلسردت می كنه

Daddy’s always on the move, mamma’s always on the news

پدر هميشه در حال حركته، مادر هميشه تو اخباره

I try to keep you sheltered from it but somehow it seems

سعي كردم تو رو از اون حفظ كنم ولي خوب گاهی ديده مي‌شه

The harder that I try to do that, the more it backfires on me

اما به نظر میاد هرچقدر سعی می کنم، این قضایا رو ازتون مخفی کنم، نتیجه ی برعکس میده و بیشتر از این قضایا خبردار میشید

All the things growing up as daddy, that he had to see

همه چیز رشد میکنه مثل بابایی که مجبوره اینارو ببینه (و تحمل کنه)

Daddy don’t want you to see but you see just as much as he did

بابا نمی خواست که شما این ماجراهارو ببینید اما شماهم به اندازه ای که بابا دید و خبردار بود، دیدید

We did not plan it to be this way, your mother and me

من و مامانت برنامه ریزی نکرده بودیم که این اتفاقا پیش بیاد

But things have got so bad between us

اما همه چيز بين ما بد پيش رفت

I don’t see us ever being together ever again

فكر نمی كنم ديگه بتونيم با همديگه باشيم

Like we used to be when we was teenagers

مثل اون وقتا كه نوجوون بوديم

But then of course everything always happens for a reason

ولي قطعاً هر چيزي به يك دليلی اتفاق مي‌افته

I guess it was never meant to be

فکر کنم هیچوقت قسمت نبوده

But it’s just something we have no control over and that’s what destiny is

چیزیه که ما هیچ کنترلی روش نداریم و اسمش سرنوشته

But no more worries, rest your head and go to sleep

اما نگران نباش، سرت رو بزار زمين و بخواب

Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream

شايد يك روز از خواب پاشی و ببينی همه اينها تو خواب بود

Now hush little baby, don’t you cry

حالا دیگه گریه نکن دختر کوچیکم

Everything’s gonna be alright

همه چي درست مي‌شه

Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya

لبت رو صاف كن خانم كوچولو، بهت مي‌گم

Daddy’s here to hold ya through the night

بابات کنارت هست که کل شبو بغلت کنه

I know mommy’s not here right now and we don’t know why

مي دونم كه مامان الان اينجا نيست و نمی دونيم چرا

We fear how we feel inside

ما از احساسات درونی مون می ترسیم

It may seem a little crazy, pretty baby

به نظر ديوونگی مي‌ياد، كوچولوی خوشگلم

But I promise mama’s gon’ be alright

اما بهت قول میدم كه مادرت حالش خوب میشه

(Ha)

It’s funny

خنده‌ داره

I remember back one year when daddy had no money

يادم مياد يك سال پيش رو وقتی كه بابا هيچ پولی نداشت

Mommy wrapped the Christmas presents up

مامان کادوهای کریسمسو بسته بندی کرد

And stuck ’em under the tree and said some of ’em were from me

و اونا رو زير درخت قرار داد و گفت چند تا از اونا مال منه

‘Cause daddy couldn’t buy ’em

چون بابا نمی تونست بخرتشون

I’ll never forget that Christmas I sat up the whole night crying

هيچوقت اون كريسمس رو فراموش نمی كنم تمام شب رو گريه می كردم

‘Cause daddy felt like a bum, see daddy had a job

چون بابات احساس می كرد يه مفت خوره، ببين پدر كار داشت

But his job was to keep the food on the table for you and mom

اما كارش گذاشتن غذا روي ميز براي تو و مامان بود

And at the time every house that we lived in

اون موقع هر خونه‌ای كه ما توش زندگي می كرديم

Either kept getting broken into and robbed

يه عده ميومدن تو و ازش دزدی مي‌كردن

Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar

 یا مدام مورد دزدی واقع میشد یا تیراندازی و و مامانت داشت برای تو توی یک شیشه پول جمع می کرد

Tryna start a piggy bank for you so you could go to college

سعی میکرد یه سرمایه برات درست کنه تا تو بتونی بری دانشگاه

Almost had a thousand dollars ’til someone broke in and stole it

تقريباً هزار دلار داشت تا وقتی كه يكی شيكوندش و اونو دزديد

And I know it hurts so bad it broke your momma’s heart

و انقدر این اتفاق دردناک بود که قلب مامانتو بدجوری شکست

And it seemed like everything was just startin’ to fall apart

و به نظر میرسید که همه چیز داشت از هم می پاشید و وضعیت بدتر میشد

Mom and dad was arguin’ a lot so momma moved back

مامان و بابا خيلي جر و بحث مي‌كردن و مامان رفت

On the Chalmers in the flat one bedroom apartment

به چالمرز توی يك آپارتمان يك خوابه

And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara

و بابا برگشت به اونطرف ۸ مایل توی نووارا

And that’s when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre

و همون موقع بابا با يك سی دی آهنگاش رفت كاليفرنيا به ملاقات دكتر دره

And flew you and momma out to see me

و بعد با پرواز اومد كه تو و مامان اومدين منو ببينين

But daddy had to work, you and momma had to leave me

اما بابا مجبور بود که کار کنه و مامانم مجبور بود که ترکم کنه

Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn’t like it

بعدش تو بابا رو تو تلويزيون می ديدی و مامان اين رو دوست نداشت

And you and Lainie were too young to understand it

و تو و لینی(لینی دختر دیگه ی امینمه) خیلی جوون بودین تا متوجه همچین چیزایی بشین

Papa was a rollin’ stone, momma developed a habit

بابا همیشه در رفت وآمد بود

مامان هم اون کارای همیشگیشو ادامه میداد

And it all happened too fast for either one of us to grab it

همه‌ی اینا انقدر سریع اتفاق افتاد که هیچکدوممون نتونستیم جلوشو بگیریم

I’m just sorry you were there and had to witness it first hand

متأسفانه تو اونجا بودی و شاهد همه چيز

‘Cause all I ever wanted to do was just make you proud

چون تنها كاری كه من هميشه مي‌خواستم انجام بدم، اين بود كه تو رو سربلند كنم

Now I’m sitting in this empty house, just reminiscing

اما الان توی این خونه ی خالی نشستم و خاطرات رو مرور می کنم

Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out

To see how much you both have grown, it’s almost like you’re sisters now

عکسای بچگیتون نگاه میکنم و مبهوت میمونم که جفتتون چقدر بزرگ شدید

انگار که باهم خواهر اید

Wow, I guess you pretty much are and daddy’s still here

واو، فكر كنم خوشگل تر شدی، بابا هنوز اينجاست

Lainie I’m talkin’ to you too, daddy’s still here

لينی با تو هم هستم، بابا هنوز اينجاست

I like the sound of that, yeah

It’s got a ring to it don’t it?

صداش رو خیلی دوست دارم ، یه آوای خاصی داره مگه نه؟

Shh, mama’s only gone for the moment

مامان فقط برای چند لحظه از پیشمون رفته

Now hush little baby, don’t you cry

حالا دیگه گریه نکن دختر کوچیکم

Everything’s gonna be alright

همه چی درست مي‌شه

Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya

لبت رو صاف كن خانم كوچولو، بهت می گم

Daddy’s here to hold ya through the night

بابات کنارت هست که کل شبو بغلت کنه

I know mommy’s not here right now and we don’t know why

مي دونم كه مامان الان اينجا نيست و نمي‌دونيم چرا

We fear how we feel inside

ما از احساسات درونی مون می ترسیم

It may seem a little crazy, pretty baby

به نظر ديوونگی می ياد، كوچولوی خوشگلم

But I promise mama’s gon’ be alright

اما بهت قول میدم كه مادرت حالش خوب میشه

And if you ask me to

و اگه ازم درخواست کنی

Daddy’s gonna buy you a mockingbird

بابایی برات یک مرغ مینا می خره

I’mma give you the world

من همه دنيا رو هم بهت میدم

I’mma buy a diamond ring for you

برات انگشتر الماس میخرم

I’mma sing for you

برات آواز می خونم

I’ll do anything for you to see you smile

هركاري برات می كنم تا خندت رو ببينم

And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine

و اگه اون مرغ مینا آواز نخونه و انگشتر برق نزنه

I’mma break that birdie’s neck

گردن اون پرنده رو می شکنم

I’ll go back to the jeweler who sold it to ya

و بر می گردم به اون جواهر فروشی كه اون رو به تو فروخته

And make him eat every carat don’t f-ck with dad (ha ha)

و مجبورش می كنم هرچي طلا داره بخوره تا ديگه بابا رو سركار نزاره


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ماکینگ برد امینم | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ امینم ونوم | Venom Eminem

دانلود آهنگ امینم ونوم | Venom Eminem

$Post_Title


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ونوم امینم | Venom Eminem ” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ امینم گودزیلا | Godzilla Eminem

دانلود آهنگ امینم گودزیلا | Godzilla Eminem

$Post_Title


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ گودزیلا امینم | Godzilla Eminem” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ های خارجی رپ

آهنگ های خارجی رپ

دانلود آهنگ های خارجی رپ

هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ رپ امینم و GRIP Walkthrough“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ رپ خارجی ایس پادارین بوردون“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ رپ عربی روسی وردی وردی وردی“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ رپ خارجی چالش معروف اینستاگرام کی کی دو یو لاو می“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ رپ خارجی تیتراژ فیلم Mile 8 از امینم“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ رپ خارجی بهشت جادوگر از لیل یوزی ورت Lil Uzi Vert“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Love The Way You Lie“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Yo Dont Know“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Call The Shots“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Tuesday“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ look at me now“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ astronaut in the ocean“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ  let you down“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ so much pain“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Dr. Dre“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ  A lot“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ d3mons“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Usual Suspects“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Territorial“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Slippin“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود

دانلود اهنگ این یه چیز جدیده دنیا مثلشو ندیده رضا پیشرو

اهنگ این یه چیز جدیده دنیا مثلشو ندیده رضا پیشرو

دانلود اهنگ این یه چیز جدیده دنیا مثلشو ندیده رضا پیشرو

هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ این یه چیز جدیده دنیا مثلشو ندیده از رضا پیشرو“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود آهنگ های خارجی پرطرفدار بیس دار

آهنگ های خارجی پرطرفدار بیس دار

دانلود آهنگ های خارجی پرطرفدار بیس دار

هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ IMPETUS VISCUS از علی گیتور“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ریمیکس سیستمی برای ماشین “ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Dance Monkey “ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ روسی بیس دار“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Can’t Get You Out Of My Head“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ریمیکس شاد خارجی بیس دار“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ریمیکس بیکلام Pied Piper Moombah از DJ Kantik و Matusevich“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ خارجی بیس دار In The Shadows“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عربی بیس دار“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ بی کلام Arabian Drift از VFM Style“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود

دانلود ۱۰ اهنگ برتر یاس

۱۰ اهنگ برتر یاس

دانلود 10 اهنگ برتر یاس

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس از چی بگم“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس سرکوب“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس لال“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس مسافر“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس وصیت نامه“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس نامه ای به فرزند“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس کمک“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس بارکد“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس دو دوتا چهار تا“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاس وفت رفتن“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

ادامه و دانلود